Gå til sidens indhold

Bibliotekarforbundets stressundersøgelse 2015

Bibliotekarforbundet har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten "Bibliotekarernes stress - Undersøgelse 2015", hvor det bliver belyst, i hvilken grad Bibliotekarforbundets medlemmer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. Der ses på hvilke grupper blandt bibliotekarerne, der er i større risiko for stress end andre, og hvilken betydning en række faktorer har for risikoen for stress. Endvidere undersøges det, hvilken rolle ledelse og arbejdspladskultur spiller i forhold til stress. Og endelig hvordan der er sammenhæng mellem produktivitet, kvalitet og stress.

1.709 af Bibliotekarforbundets medlemmer besvarede spørgsmålene, hvilket gav en af de højeste svarprocenter (55,2 %) blandt akademikerne. I rapporten er Bibliotekarforbundets resultater stillet over for det samlede resultat for de øvrige akademikergrupper (f.eks. tandlæger, gymnasielærere, djøffer, magistre og ingeniører).

Highlights fra undersøgelsen:

 • 6 ud af 10 medlemmer (63 %) beskriver, at deres arbejdsplads er præget af stress
 • 4 ud af 10 medlemmer (40 %) beskriver sig selv som stresset i hverdagen
 • Arbejdet er den vigtigste kilde til stress i modsætning til privatlivet
 • Medarbejdere (41%) er mere stressede end lederne (31 %), og medarbejderne (34 %) beskriver deres arbejdsplads som præget af stress i højere grad end lederne (66 %). 
 • Aldersgruppen 30-59 årig er mere stresset end medarbejdere i de øvrige aldersgrupper
 • Medarbejdere med hjemmeboende børn under 7 år er mere stressede end medarbejdere med hjemmeboende børn på 7 år eller ældre og medarbejdere uden hjemmeboende
 • 47 % medlemmer mener alt i alt, at de har en god nærmeste leder.
 • Kun 4 % af de medlemmer, der har en god nærmeste leder, oplever i høj grad stress i hverdagen. For de medlemmer, der ikke har en god nærmeste leder, er det 14 % der i høj grad er stresset i hverdagen. 
 • 31 % af medlemmerne synes ikke, at deres leder er fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø.
 • 17 % af medlemmerne er på arbejdspladser, hvor stress i høj grad ses som den enkeltes eget problem. 36 % af medlemmerne er på arbejdspladser, hvor det i nogen grad anses som den enkeltes eget problem.
 • På en skala fra 1-10 vurderer medlemmerne deres produktivitet i gennemsnit til 8,8. De medlemmer, der i  meget høj grad er stressede i hverdagen vurderer deres gennemsnitlige produktivitet til 6,7 hvorimod de medlemmer, der i meget lav grad er stresset eller slet ikke er stresset vurderer deres gennemsnitlige produktivitet til 9,2. 
 • 7 ud af 10 medlemmer oplever i høj grad, at de kan udføre arbejdsopgaver med forsvarlig faglig kvalitet.
 • 23 %  af medlemmerne oplever i høj grad generende forstyrrelser i arbejdet og blandt disse er 14 % i høj grad stresset i hverdagen.

Læs hele rapporten.