Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Undersøgelse: Mobning

Bibliotekarforbundet har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten "Bibliotekarernes arbejdsmiljøundersøgelse om mobning 2015".

Mobning bliver i undersøgelsen defineret som at ”Mobning finder sted når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger eller adfærd på sit arbejde som det er svært at forsvare sig mod.
 
Mobning på arbejdspladsen
10,47 % af bibliotekarerne svarer, at der i høj grad/nogen grad er mobning på arbejdspladsen, heraf svarer 1,36 %, at der i høj grad er mobning. På hver 10. arbejdsplads registrerer medarbejderne, at de selv eller andre bliver udsat for mobning. 
 
Lidt flere kvinder end mænd oplever mobning. Lidt flere i det private end i det offentlige, flere på det regionale område end det statslige og kommunale området. Endelig er der flere medarbejdere end mellemledere der oplever mobning på arbejdspladsen.  
 
Selv oplevet mobning på arbejdspladsen
9,16 % af bibliotekarerne har selv været udsat for mobning de sidste 6 måneder – mere eller mindre hyppigt. Igen er der flere kvinder end mænd der har været udsat for mobning, lidt flere privatansatte end offentligt ansatte. 
 
Hvem mobber? 
Langt de fleste (67,10 %), der har oplevet at blive mobbet angiver, at det sker fra deres kolleger. Dernæst er det den nærmeste leder (21,94 %), mens der er 12,90 procent, der oplever, at det er den øverste leder. Resten angiver kunder, klienter, borgere, underordnede m.v. som aktører. 

Sygefravær. Ser man på sammenhængen mellem mobning på arbejdspladsen og sygefravær, så stiger bibliotekarernes sygefravær, hvis de er ansat på en arbejdsplads, der er præget at mobning. Bibliotekarer, der har svaret, at de i høj grad oplever mobning på arbejdspladsen har 11,7 sygedage i gennemsnit. Har de svaret, at de i nogen grad oplever mobning på arbejdspladsen er der i gennemsnit 8,1 sygedag. De steder hvor man slet ikke oplever mobning på arbejdspladsen har de 6,1 sygedag. 

Bibliotekarer der selv har oplevet at blive mobbet månedligt eller oftere inden for de sidste 6 måneder har i gennemsnit 14,8 sygedage. De der ikke bliver mobbet har til sammenligning 6,2 sygedage i gennemsnit pr. år. 
 
Konflikter
Uløste konflikter kan ofte være årsag til at mobning finder sted. Undersøgelsen viser, at 
10,22 % af bibliotekarerne inden for det seneste år har haft skænderier eller konflikter med nogen på arbejdspladsen enten månedligt eller hyppigere. 

Lidt flere kvinder end mænd har haft skænderier/konflikter. Aldersgruppen 30-44 årige har flere skænderier/konflikter (12,8 %) sammenholdt med andre aldersgrupper, hvor de 60 årige og derover (6,7 %) har færrest skænderier/konflikter.

Konflikterne er oftest med kollegerne, dernæst med nærmeste leder og på tredje pladsen borger, kunder, klienter, samarbejdspartnere. 

Læs hele rapporten