Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljøundersøgelse

Indflydelse, samarbejde, rolleklarhed, mening i arbejdet påvirker trivsel på arbejdet

Forbundet Kultur og Information har i samarbejde med Akademikerne gennemført en række arbejdsmiljøundersøgelser. 

God balance mellem arbejdsliv og privatliv betaler sig!   
Rapporten om Bibliotekarernes balance mellem arbejde og privatliv er en delrapport af bibliotekarernes og de øvrige akademikeres store arbejdsmiljøundersøgelse.

Det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt.
Forbundet Kultur og Information har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Selvledelsen er en stor del af forbundets medlemmers arbejdsliv. 
I forbindelse med AC/Forbundet Kultur og Informations store arbejdsmiljøundersøgelse, har man i denne delrapport om selvledelse fra 2017 undersøgt, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og det at kunne levere et godt stykke arbejde. Der ses også på, hvad klare rammer og forventninger har af betydning. 

Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø?
Rapporten om psykisk arbejdsmiljø og stress - hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress, er en delrapport af bibliotekarernes og de øvrige akademikeres store arbejdsmiljøundersøgelse fra 2015. 

I hvilken grad er Forbundet Kultur og Informations medlemmer stressede i hverdagen? 
Forbundet Kultur og Informations har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten Bibliotekarernes stress - Undersøgelse 2015, hvor det bliver belyst, i hvilken grad Forbundet Kultur og Informations medlemmer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads.

Arbejdspladser der prioriterer forebyggelse giver færre stressede medarbejdereRapporten om akademikernes arbejdsmiljø 2020 viser bl.a. at medarbejdere på arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer høj er signifikant mindre stressede end andre. Dog er der kun 28 % der oplever, at der arbejdsplads prioriterer det højt.   

Mobning og chikane, hvor der foreligger en delrapport om bibliotekarernes situation. Bibliotekarernes arbejdsmiljøundersøgelse om mobning 2015.