Gå til sidens indhold

Børn og unges læsning – hvad ved vi, og hvad kan vi gøre?

Børn og unges læsning i en verden præget af digitalisering og let adgang til mange medier er et tema, der har været stor interesse for de senere år. Få præsenteret hovedpointerne i den helt nye undersøgelse "Børn og unges læsning 2021" og få inspiration til, hvordan du kan bruge undersøgelsens fund og anbefalinger. Webinaret er afholdt den 7. september 2022.

Læsekulturen er udfordret hos danske børn: De læser mindre, og for få læser af lyst. Det viste ikke mindst undersøgelsen "Børns læsning 2017: Overblik og indblik", den hidtil største undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i Danmark. Rapporten tydeliggjorde et behov for handling, hvis eleverne på de danske grundskoler skulle rykke blikket fra YouTube og TikTok og over til en bog.

Nu er der helt nye tal og indsigter på området. Dette webinar klæder dig på til at bruge det nye vidensgrundlag og bruge det i dit eget arbejde med børn og unges læsning, læselyst og læsefællesskaber.

På én time får du præsenteret hovedpointerne i rapporten ”Børn og unges læsning 2021”, der er udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning i et partnerskab med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Mere end 8.000 elever fra 5.-8. klasse har bidraget til undersøgelsen, der stiller skarpt på børn og unges brug af og holdninger til læsning af fag- og skønlitteratur i fritiden og i skolen, deres brug af folkebiblioteker og det pædagogiske læringscenter samt deres medievaner.

På webinaret hører du også om de faglige anbefalinger, som undersøgelsen har givet anledning til.

Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information, byder velkommen.

Oplægsholder er Lisbet Vestergaard, Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Lisbet er projektleder for ”Børn og unges læsning 2021”. Hun har tidligere arbejdet med udvikling af folkebiblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen og ved Københavns Biblioteker. Lisbet har været tilknyttet Tænketanken Fremtidens Biblioteker siden 2017 og har også et virke som selvstændig foredragsholder, vejleder og konsulent.

Til sidst reflekterer Eva Schelke, Børne- og ungebibliotekar ved Brøndby-Bibliotekerne og bestyrelsesmedlem i BØFA - børnebibliotekarernes faggruppe - og Jacob Holm Krogsøe, Biblioteksformidler ved Esbjerg Kommunes Biblioteker og medlem af hovedbestyrelsen i Forbundet Kultur og Information over hvilke fund fra den nye undersøgelse, de hæfter sig mest ved. Hvad gør dem optimistiske, og hvad bekymrer dem ved udviklingen?

Vært ved webinaret er Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Forbundet Kultur og Information.


Målgruppe: Webinaret er åbent for alle. Det er gratis at deltage.

Arrangør: Webinaret er arrangeret af Forbundet Kultur og Information i samarbejde med BØFA - børnebibliotekarernes faggruppe - og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.


Børn og unges læsning 2021 er en del af projektet Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.