Gå til sidens indhold

Modul 1: deltagelse, partnerskaber og målgrupper - Program

Se det fulde program for modul 1, som afvikles 19. maj 2021.

 

Kl. 9.00 - 9.10

Velkommen

Kl. 9.10 - 9.25

Partnerskaber mellem det offentlige og private

Majbritt Evald, lektor, Ph.d., forsker i Offentlig Privat Innovation (OPI) tager afsæt i FN’s verdensmål nummer 17: at fremme partnerskaber mellem det offentlige og private til at skabe bæredygtig udvikling. Desuden vil Majbritt komme ind på eksempler på hvorledes OPI-samarbejdet kan fokusere på andre verdensmål for at løse de komplekse udfordringer, vi har til fælles i samfundet.

Kl. 9.30 - 9.40

Case: samarbejde med frivillige, lokale organisationer

Pia Damsgaard, Programleder for FN’s verdensmål på Herning Bibliotekerne, fortæller i praksiscase om at samarbejde med Mødrehjælpen, herunder hvordan man etablerer samarbejde med lokale frivillige organisationer.

Kl. 9.45 - 9.55

Frivillige, fællesskaber og at skabe værdi

Anne-Sofie Søegaard Thomsen, Frivilligkoordinator hos VisitAarhus, har tidligere stået i spidsen for det omfattende frivilligprogram knyttet til VM i Sejlsport i 2018 og er i dag ansat som frivilligkoordinator for et stort korps af frivillige i Aarhus. Anne Sofie vil kort komme ind på, hvad der motiverer mennesker til at blive frivillige, og hvordan man som frivilligorganisation fastholder det vigtige engagement. Du vil forhåbentlig blive inspireret i dit arbejde med at involvere borgere i opgaver og arrangementer.

Kl. 10.00 - 10.10

Case: samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner

Thomas Sture Rasmussen, Innovations- og strategiudvikler på Ballerup Bibliotekerne, fortæller i praksiscase om samarbejdet med DTU, Borupgaard Gymnasium og MIT/PLIX og om, hvordan man etablerer et samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner.

Kl. 10.20 - 10.30

Ældresegmentet og 'Sammen om verdensmål'

 Lotte Hviid Dhyrbye, daglig leder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, fortæller om baggrunden for projektet 'Sammen om verdensmål', herunder: Ældresegmentet, hvem er de?, hvor I får et lille indblik i nogle af resultaterne fra en kommende undersøgelse fra Moos-Bjerre.

Kl. 10.35 - 10.45

Ældresegmentet og hvordan man får fat i dem

Asbjørn Andersen fra Globale seniorer fortæller om, hvorfor man vælger at blive aktiv som ældre og hvordan man får fat i de ældre.

Kl. 10.50 – 11.05

Ungesegmentet og hvordan man får fat i dem

CONCITO fortæller om klimaambassaden og deres arbejde med unge og klima og herunder: hvordan får vi fat i de unge? Hvad virker?

Kl. 11.10 - 11.20

Ungesegmentet og hvordan man får fat i dem #2

Sofie Winge-Petersen fra Ungeklimarådet fortæller om hvorfor man vælger at blive aktiv som ung og hvordan man får fat i de unge.

Kl. 11.30 - 12.00

Frivillig netværk, videndeling og sparring i breakout-rooms