Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Records Management Netværket

Records Management gennemgår i disse år en hurtig faglig og teknologisk udvikling og anses i stigende grad for at være en vigtig kompetence i forbindelse med IT, informationssikkerhed, GDPR, compliance, data management, kvalitetssikring m.m. "Records Management Netværket" er for dig, der arbejder med records management i den private eller offentlige sektor.

Records Management Netværket

I "Records Management Netværket" er der fokus på udvikling og sparring i en fortrolig ramme. Som Records Manager står man ofte alene med sine synspunkter og faglighed. Det kræver, at man er klædt ordenligt på fagligt for at kunne få sat records management på dagsorden.

Forbundet Kultur og Information tilbyder dig et professionelt netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og kompetencer, styret af en professionel facilitator og hele vejen igennem understøttet af forbundet. Der er gennemført to netværksforløb fra efteråret 2019 til foråret 2021. Det er planen at starte et nyt forløb op efter sommerferien 2021.

Alle netværksmøderne faciliteres af en erfaren og professionel faciltator, der er specialiseret i records management.

Udbytte:
Medlemmer af "Records Management Netværket" bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor man får inspiration, motivation og ny viden til at klare records management udfordringerne og se mulighederne.

Som medlem af "Records Management Netværket" får du:

  • Et fortroligt forum, hvor man frit kan afprøve nye ideer, diskutere udfordringer og muligheder.
  • Kollegial sparring på tværs af sektorer.
  • Mulighed for at reflektere over egen praksis og metoder.
  • Støtte fra et stærkt netværk, hvor du skaber nye faglige og sociale relationer.
  • Erfaringsudveksling på et højt professionelt niveau.

Sådan fungerer netværket:
Netværket vil bestå af fra 10 til 18 deltagere, som er ansat i private eller offentlige virksomheder. Det er målet, at netværket bliver bredt sammensat med deltagere på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og kompetencer, så viden og synergi kan udnyttes optimalt.

Det er jer, som deltager i netværket, der bestemmer de konkrete temaer og emner, og som sætter dagsordenen for møderne. Temaerne kan besluttes inden for en bred definition af records management.

Hvad koster det at være med i netværket?

  • Pris for medlemmer af Forbundet Kultur og Information: 2.995 kr
  • Pris for ikke-medlemmer: 5.995 kr

Prisen inkluderer deltagelse i seks netværksmøder med let forplejning det første møde samt julearrangement med spisning efter det tredje netværksmøde.

Alle møder er faciliteret af Tine Weirsøe fra Scandinavian Information Audit.

Medlemsskabet af netværket er personligt, når netværksforløbet er gået i gang. Der er dog mulighed for at videregive deltagerpladsen til en kollega, hvis det sker inden forløbet er gået i gang.

Records Management Netværket oprettes, hvis der er mindst er 10 medlemmer.

Hvad forpligter du dig til?
Du forpligter dig til at deltage i det første og andet møde i netværket samt til at deltage i minimum 4 af de 6 møder, som forløbet består af.

Som medlem og deltager i netværket har du stor indflydelse på, hvad netværksmøderne skal handle om, og hvordan de skal foregå. På det første netværksmøde aftales agenda for de kommende møder med hjælp fra netværkets facilitator.

Facilitator for netværket er Tine Weirsøe fra Scandinavian Information Audit. Tine har mere end 30 års erfaring med erfaring records og information management fra offentlige og private virksomheder i de nordiske lande, USA, Schweiz, Holland og Italien samt fra ansættelser i Novo Nordisk, på Børsen og i Industrifagene (nu DI). Hun var formand for det danske nationale udvalg bag ISO 15489-familien fra 2000 til 2009 og var fagansvarlig for records management på Master i Informationsforvaltning og Records Management (MIR), Aalborg Universitet og Københavns Universitet, 2012-2018. Tine Weirsøe er også underviser på Forbundet Kultur og Informations "Records Manager"-miniuddannelse.

Netværket er målrettet:
Alle forbundets medlemmer og andre interesserede, som arbejder professionelt med records-/document management.

Har du spørgsmål...
...til "Records Management Netværket", så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig på nb@kulturoginformation.dk eller tlf. 38 38 06 32.

"Records Management Netværket" udbydes og afholdes af Forbundet Kultur og Information.

Forbundet Kultur og Information