Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Netværk for læring og undervisning

Læring og undervisning fylder rigtig meget for mange af forbundets medlemmer, som underviser i f.eks. digital dannelse, kildekritik eller informationssøgning. Det hvad enten man arbejder på et bibliotek, i en privat virksomhed eller f.eks. på en uddannelsesinstitution.

Med ”Netværk for læring og undervisning” tilbyder Forbundet Kultur og Information dig et professionelt netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og kompetencer, styret af en facilitator og hele vejen igennem understøttet af forbundet.

”Netværk for læring og undervisning” udbydes både i den østlige og den vestlige del af landet, hvor I mødes til 7 netværksmøder fra den 25. oktober 2019 til den 3. juni 2020.

Sådan fungerer netværket:
Netværket mødes i alt syv gange over en periode på 9 måneder. Første gang til et hel dags kickoff-møde i henholdvis København og Aarhus, mens øvrige møder er af en halv dags varighed.

De fire første møder faciliteres af en professionel facilitator, som sikrer, at I er klædt på til selv at køre netværket videre på de resterende tre møder – og måske også, når forløbet er slut.

Netværket består af 10 til 18 deltagere ansat i offentlige eller private virksomheder. Det er målet, at netværket bliver bredt sammensat med deltagere på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og kompetencer, så viden og synergi kan udnyttes optimalt.

Forbundet Kultur og Information er vært ved det første netværksmøde (kickoff-mødet), hvor vi også sørger for let forplejning. Tid og sted er fastsat for de resterende seks netværksmøder, så du skal bare sætte kryds i kalenderen. Men hér tager netværksgruppen på besøg hos hinanden og mødes som udgangpunkt forskellige steder og sørger selv for evt. forplejning.

På det første netværksmøde kan jer, som deltager, selv bestemme, om nogle af netværksmøderne evt. skal foregå virtuelt via f.eks. Skype, og om I selv ønsker at oprette en gruppe på f.eks. Facebook eller LinkedIn for at understøtte netværket.

Jeg lærer en masse, som jeg kan bruge, når jeg underviser. Desuden har det fungeret fantastisk at vende evt. udfordringer med de andre og få ideer og feedback på hvordan man kan gøre det anderledes.
(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

Ved at deltage i netværket får du:

 • værdi til dig selv og din arbejdsplads
 • kollegial sparring på tværs af sektorer, arbejdspladser og arbejdsområder
 • tid til reflektion over din praksis i forhold til læring og undervisning
 • en professionel facilitator, som også er ekspert i læring
 • træning i at facilitere grupper og diskusssioner
 • et stærkt netværk, du kan trække på fremover i dit arbejde
 • et fortroligt forum hvor du kan prøve ideer af og få professionel sparring.

Hvad arbejder I med i netværket?
I netværket vil I komme til at arbejde med:

 • erfaringsudveksling
 • videndeling
 • sparring på personlige og faglige udfordringer
 • …eller noget helt andet inden for emnet, som du synes er vigtigt.

Det er jer, som deltager i netværket, der bestemmer de konkrete temaer og emner, og som sætter dagsordenen for møderne. Temaerne kan besluttes inden for en bred definition af læring og undervisning. Det kunne f.eks. være temaer som:

 • Hvordan laver jeg et godt undervisningsforløb for nye brugere?
 • Hvordan sikrer jeg, at vi deler viden bedre og bliver klogere sammen, hurtigere?
 • Hvordan formidler jeg bedst og mest effektivt til en bred målgruppe på kort tid?
 • Hvad er læring - og hvad kan være barrierer og boostere for læring?

Formen på netværksmøderne kan også besluttes ud fra en bred vifte af muligheder. Det kunne f.eks. være:

 • En aktuel udfordring hos netværksdeltager, der vendes i gruppen gennem en fokuseret gruppesparring.
 • Oplæg fra facilitator eller evt. en ekstern ressource om et bestemt emne med efterfølgende drøftelse af indhold og anvendelse.
 • Case-oplæg fra netværksdeltager: ”Sådan gør vi…”.
 • Fælles drøftelse og bud på konkrete organisatoriske, strategiske eller politiske problemstillinger inden for læring.

Hvad koster det at være med i et netværket?

 • Pris for medlemmer af Forbundet Kultur og Information: 2.995 kr

Prisen inkluderer deltagelse i syv netværksmøder med forplejning ved det første møde, understøttelse af professionel facilitator ved de første fire møder og bistand fra forbundet gennem netværksforløbet.

Medlemskabet af netværket er personligt, når netværksforløbet er gået i gang. Der er dog mulighed for at videregive deltagerpladsen til en kollega, hvis det sker inden forløbet er gået i gang.

”Netværk for læring og undervisning” er kun åbent for medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Hvad forpligter du dig til?
Du forpligter dig til at deltage i det første og andet møde i netværket samt til at kunne deltage i minimum fem af de syv møder, som forløbet består af. Hvis du med andre ord melder afbud for tredje gang til et netværksmøde, er det ensbetydende med, at du melder dig ud af netværket.

Som deltager i netværket har du stor indflydelse på, hvad netværksmøderne skal handle om, og hvordan de skal foregå. På det første møde aftales agenda for de kommende møder med hjælp fra netværkets facilitator.

Det er utrolig givtigt at have en facilitator, der kan sætte en ramme og facilitere videndeling medlemmerne imellem og holde tråd i et tema.
(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

Facilitators rolle:
Facilitatorens rolle er at sikre:

 • Et godt mødedesign for de fire første møder.
 • Kvalitet og fremdrift i forhold til dagsordenen på de fire første møder.
 • Et trygt og inspirerende rum, hvor alle involveres og føler sig beriget og hørt.

Desuden er det facilitatorens rolle at sikre, at netværksdeltagerne er klædt på til selv at organisere og facilitere møderne ud over de fire første møder.

Netværket er målrettet:
Alle medlemmer med en baggrund som bibliotekar, cand.scient.bibl., informationsspecialist, kulturformidler osv., som arbejder aktivt med en eller anden form for læring og undervisning og som derfor er i stand til at kunne bidrage fagligt til netværket.

Facilitator for netværket i ØST er Jesper Mathisen, underviser, Kaospilot & HD(O). Jesper har bl.a. tidligere arbejdet for Mannaz og som chefkonsulent i KL med fokus på bl.a. ledernetværk, projektledelse og uddannelse af interne konsulenter som proceskonsulenter. Jesper har stor erfaring som facilitator af netværk for bl.a. Udenrigsministeret. Han har som professionel facilitator, ekspert inden for læring, underviser og projektleder opbygget en stor værktøjskasse af øvelser, læringsmetoder og personlige kompetencer, som han med entusiasme deler ud af.

Facilitator for netværket i VEST er en konsulent fra KaosPiloterne.

Har du spørgsmål...
...til "Netværk for læring og undervisning", så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig på nb@kulturoginformation.dk eller tlf. 38 38 06 32, eller Lone Rosendal, specialkonsulent, på lr@kulturoginformation.dk eller tlf. 38 38 06 15.

"Netværk for læring og undervisning" udbydes og afholdes af Forbundet Kultur og Information.