Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Styrk relationerne i det brugercentrerede bibliotek (Hold 7)

Det moderne biblioteks rammer udvider sig, og bibliotekerne udfylder en stadig vigtigere rolle som kulturelle mødepladser for borgere og brugere. Dette stiller nye krav til biblioteksmedarbejderne som eksperter, formidlere, facilitatorer og koordinatorer. Blended Learning kursusforløb for alle ansatte på folkebibliotekerne.

På dette Blended Learning kursusforløb sætter vi fokus på den nødvendige, faglige værktøjskasse, der kan styrke dialogen og relationen mellem bruger og bibliotek, så du kan sætte din faglighed i spil i endnu højere grad - i nye rammer. Så brugerne oplever folkebiblioteket som en relevant og moderne vært for de mangeartede kulturelle aktiviteter, som finder sted.

At kunne italesætte egne kvalifikationer og egen viden kræver en kombination af nye værktøjer og ofte også adfærdsændring, hvis du ønsker at komme helt i mål. Derfor lægger dette forløb kraftigt op til, at der arbejdes konkret og lokalt med initiativer på de enkelte biblioteker mellem modulerne, så vi også kan lære af hinandens succeser og fejl.

Formålet med kursusforløbet er todelt:

 1. At sætte gang i de kreative processer, der gør, at netop jeres bibliotek fanger de ønsker og behov, der er lokalt.
 2. At I får kendskab til nye værktøjer og perspektiver, der gør det nemmere for den enkelte medarbejder at navigere i og udfylde de mangeartede roller, det moderne bibliotek kræver.

Kursusforløbet har 3 overordnede fokusområder, der går igen i de 3 moduler:

 • Hvordan kan vi lokalt arbejde med at udvikle jer som medarbejdere og relationsskabere, samt udvikle de fysiske rammer, så vi fortsat er relevante for den kulturelle formidling?
 • Hvilke barrierer er der i relationen mellem os/biblioteket og brugerne, og hvordan nedbryder vi dem for at komme tættere på?
 • Hvordan arbejder jeg med min egen perception og kommunikation for at kunne sætte min faglighed bedst muligt i spil?

Det praktiske - formen:
For at sikre at flest mulige kan deltage har vi valgt at afholde kursetforløbet som et Blended Learning forløb, der består af online kursusaktiviteter, praktisk arbejde både individuelt og sammen på biblioteket samt individuel refleksion. Kursusforløbet består således af:

 • Adgang til digital læringsplatform
  Læringsvideoer og kursusmateriale via IBC’s online LMS-platform, Moodle. Her vil der være mulighed for at uploade materiale i forhold til egne initiativer samt diskutere og videndele. IBC vil være vært for at lægge relateret materiale op, f.eks. artikler, relevante bogtitler og podcasts til inspiration, ud over naturligvis det undervisningsmateriale, som bliver benyttet i kursusforløbet.

 • Udfyldelse af adfærdsprofil
  Inden kursusstart skal alle kursusdeltagere udfylde en adfærdsprofil, som er individuel og kun til egen brug (medmindre man aftaler andet lokalt). Profilen er en ipsativ psykometrisk assessment (DISC), der giver en unik indsigt i egne styrker og udviklingsmuligheder i forhold til kontakten med jeres brugere. Du vil på læringsplatformen få adgang til materiale og video, som forklarer, hvorledes rapporten læses og bruges i praksis.

 • Online træningsmoduler
  3 stk. live, webbaserede kursusmoduler à 3 timers varighed. Modulerne veksler mellem korte teoretiske oplæg fra underviseren samt praktiske øvelser i grupper lokalt og opsamling på læringspunkter herfra. Vi arbejder med MS Teams og benytter her grupperumsfunktionen i tillæg til Moodle LMS-platformen.

 • Opfølgning og implementering
  2 stk. opfølgende webinarer med fokus på praksis og på videndeling i forhold til læringen fra de tre moduler og helt konkret initiativer og praktiske forsøg på at implementere læringspunkterne lokalt hos deltagerne i kursusforløbet.

 • PlayBook
  Du modtager en læringsjournal – en PlayBook – som PDF, hvor du kan se de modeller og teorier, der arbejdes med og benyttes i forløbet samt de opgaver, du individuelt eller I som biblioteksteam skal arbejde med og/eller reflektere over. Du vil blive præsenteret for opgaver/faciliteringsøvelser, som er velegnede til at arbejde med internt både under og efter forløbet.

Indholdet:
Kursuforløbet strækker sig over 3 moduler á 3 timer samt forberedelse og opgaver. På kursusmodulerne laver man praktisk gruppearbejde sammen online – eller evt. fysisk, hvis I har mulighed for det.

De 3 moduler

Modul 1: Den gode vært

Modul 2: Det gode værtskab

Modul 3: Når relationen bliver udfordret


Datoer i kursusforløbet (Hold 1):

Teknisk opstartsmøde:

 • Mandag den 15. november 2021 kl. 14.00 - 14.30

Online træningsmoduler:

 • Modul 1: Torsdag 18. november 2021 kl. 9.00 - 12.00
 • Modul 2: Torsdag 9. december 2021 kl. 9.00 - 12.00
 • Modul 3: Torsdag den 13. januar 2022 kl. 9.00 - 12.00

Opfølgende webinarer – deltag i dem begge:

 • Onsdag den 2. februar 2022 kl. 10.00 - 11.30
 • Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 14.00 - 15.30

Forventninger til dig, som deltager:
Arbejdsindsatsen estimeres til 9 timers webbaseret undervisning samt ca. 5-6 timers individuel forberedelse lokalt på biblioteket samt deltagelse i to opfølgende webinarer på halvanden time.

Aftalt gerne lokalt, hvem der varetager dine funktioner, mens du er på kursus. Således får I mest muligt ud af forløbet. Vi opfordrer til, at I deltager to fra det enkelte bibliotek, således at I kan sparre omkring læringspunkterne og deres implementering under og efter kursusforløbet.

Underviser:
Din underviser er Anders Nielsen, Chefkonsulent hos IBC Innovationsfabrikken i Kolding, hvor han har været tilknyttet siden 2013. Anders har en Cand. Mag. fra AAU i Dansk og Multimedier og kommer efterfølgende fra det private arbejdsmarked med 20 års erfaring som både leder og selvstændig inden for salg, service, ledelse og organisationsudvikling.

Som underviser og træner har Anders stået for kompetenceudvikling inden for salg, service, kommunikation og ledelse for flere tusinde medarbejdere og ledere hos nogle af Danmarks største virksomheder og organisationer, herunder Det Kongelige Bibliotek. Derudover er Anders ICF-coach og certificeret til at lave personprofiler for bl.a. Insights Discovery, Thomas International, Belbin og Sfinx DISC, som er leveret til knap 600 respondenter gennem årene.

Antal deltagere:
Der er plads til op til 12 deltagere pr. hold. Der udbydes i alt 7 hold.

Målgruppe:
Alle ansatte på folkebibliotekerne. Det er gratis at deltage i kursusforløbet.

No show-gebyr:
Det er gratis at deltage for alle ansatte på folkebibliotekerne. Der er begrænset antal deltagerpladser. Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, skal du huske at melde afbud inden tilmeldingsfristen, ellers opkræver vi et no-show gebyr på 200 kr.

Har du spørgsmål...
...til kursusforløbet, så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Forbundet Kultur og Information, på nb@kulturoginformation.dk.

Arrangør:
Kursusforløbet er finansieret af midler fra Stipendiefonden, som nu er nedlagt, og hvor bestyrelsen har været sammensat af Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening, Institut for Kommunikation under Københavns Universitet samt Forbundet Kultur og Information.

Kursusforløbet afvikles på vegne af fonden af Forbundet Kultur og Information i samarbejde med IBC.

Husk ved din tilmelding at angive hvilket bibliotek, du er ansat på!


Når du tilmelder dig:
Da kursusforløbet "Styrk relationerne i det brugercentrerede bibliotek" afvikles af IBC Kurser, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn, din emailadresse og dit arbejdssted til IBC, som varetager kursusadministrationen og bl.a. giver dig adgang til IBC's Moodle-platform. Ved at tilmelde dig giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger med leverandørerne, der ikke videregiver dine informationer til tredjepart. Du kan frem til tilmeldingsfristen trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig kursusforløbet.


Praktiske oplysninger

Tidspunkt 18. november 2021 - 8. februar 2022

09.00 - 12.00

Sted Online

Tilmeldingsfrist

7. november 2021

Medlem

Gratis

Pris for andre

Gratis