Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Debat om folkebibliotekspolitik

Mød formand Tine Segel og andre medlemmer/kollegaer og få inspiration til en lokal debat om bibliotekernes mange muligheder og potentialer.

Debatmøde
© Edwin Andrade/Unsplash

KL har netop udsendt et bibliotekspolitisk debatoplæg til alle landets borgmestre med fokus på de mange opgaver bibliotekerne løser lokalt og kan komme til at løse i fremtiden.

Formand Tine Segel vil introducere oplægget, skabe dialog og opfordre forbundets tillidsrepræsentanter og medlemmer, der har interesse for biblioteksudvikling, til at sætte nogle faglige drøftelser i gang blandt kolleger, i klubberne og på arbejdspladsen.

Som fagpersoner har medlemmerne stor berøring med den mangfoldighed af spændende arbejdsopgaver, der er på bibliotekerne og kan være med til at kvalificere en lokal debat.

KLs oplæg er (selvfølgelig) målrettet folkebibliotekerne, men medlemmer ansat udenfor folkebibliotekerne er også velkomne.

Mødeform

Oplæg og debat.

Målgruppe

Alle medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 16. marts 2021

15.00 - 16.00

Sted Online

Tilmeldingsfrist

10. marts 2021

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer