Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Webkursus: Ophavsret, databaser og licensaftaler

Hvis man arbejder med informationshåndtering, herunder som ansat i bibliotekssektoren, vil man jævnligt blive stillet over for spørgsmål, der drejer sig om den juridiske beskyttelse af databaser. Også licensaftaler er daglig kost for mange informationsspecialister. Reglerne om databasebeskyttelse er nogle af de mest indviklede ophavsretlige regler, der findes. Og også licensaftalerne kan være en stor ophavsretlig mundfuld.

  • Hvad er en database i juridisk forstand?
  • Hvilke databaser er beskyttet af ophavsret, og hvilke er ikke?
  • Hvornår er det en krænkelse at foretage udtræk af en database?
  • Hvilke udtræk kræver ikke tilladelse?
  • Hvornår er der indgået en licensaftale, og kan den ændres efterfølgende?
  • Hvordan kan man komme ud af den igen?
  • Hvordan fortolker man en ophavsretlig licensaftale? Skal den fortolkes i lyset af dansk ophavsret, dansk aftaleret eller et tredje regelsæt? Hvad hvis der står i aftalen, at den er undergivet amerikanske regler?
  • Hvordan spiller licensaftalerne sammen med Copydan-aftaler, og hvad gælder der, hvis de trækker i forskellige retninger?

Få svar på det og mere til på kurset "Ophavsret, databaser og licensaftaler", som er arrangeret i samarbejde mellem UBVA og Forbundet Kultur og Information.

Kursusmateriale: Deltagerne får en materialesamling og et trykt eksemplar af UBVA’s bog "Ophavsret for begyndere". Du kan allerede nu downloade bogen på ubva.dk/Publikationer.

Målgruppe: Kurserne henvender sig til alle, der arbejder med informationshåndtering på et højt plan, herunder ansatte i bibliotekssektoren.

Det er en fordel, at deltagere på kurset har et basalt forhåndskendskab til ophavsret. Man kan evt. få det ved først at tage  UBVA's Grundkursus i ophavsret eller kurset ”Ophavsret for biblioteker”.

Undervisere: Underviserne på UBVA's ophavsretskurser er førende specialister i ophavsret.

UBVA står for "Udvalget til bestyttelse af videnskabeligt arbejde" - læs mere på UBVAs hjemmeside: ubva.dk.

Deltagergebyr: Deltagelse er gratis.

Tilmelding: Tilmeld dig til direkte til UBVA på ubva.dk/gratis-kurser-om-ophavsret-databaser-og-licensaftaler/.

Arrangør: Kurset udbydes af UBVA i samarbejde med Forbundet Kultur og Information.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 7. maj 2021

08.00 - 15.00

Sted Online

Medlem

Gratis

Pris for andre

Gratis