Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Webkursus: Ophavsret for biblioteker

Bliv klogere på ophavsret i en tidsalder, hvor digitalisering og internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger på bibliotekernes dagsorden.

Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige problemer.

  • Må man kopiere materiale med henblik på udlån, og sende låneren en digital fil?
  • Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for lånerne?
  • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
  • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
  • Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle eller skrøbelige bøger og udlåne kopierne i stedet for de rigtige bøger?
  • Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrangement. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem? Hvor længe må det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre biblioteker?
  • Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på Youtube og facebook?

De spørgsmål er kun toppen af isbjerget. Få svaret på dem, og flere til, på UBVA's kursus om Ophavsret for biblioteker.

Undervisere: Undervisere på UBVA's kurser er førende specialister i ophavsret.

UBVA står for "Udvalget til bestyttelse af videnskabeligt arbejde" - læs mere på UBVA's hjemmeside: ubva.dk.

Kurset afholdes virtuelt grundet COVID-19 krisen.

Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmelding: Tilmeld dig til direkte til UBVA på ubva.dk/gratis-kurser-om-ophavsret-for-biblioteker/.

Arrangør: Kurset arrangeres af UBVA i samarbejde med  Forbundet Kultur og Information.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 22. januar 2021

09.00 - 16.00

Sted Online

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Gratis