Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfunds Generalforsamling 2021

Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund under KI afholder ordinær generalforsamling fredag den 7. maj 2021.

Generalforsamlingens dagsorden indeholder ifølge faggruppens vedtægter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Valg af stemmeudvalg.

Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal være SMS' bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være SMS' bestyrelse i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Arrangør: Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund under KI.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 7. maj 2021

10.00 - 15.00

Sted Online

Medlem

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer