Gå til sidens indhold

Temaet

Hvilke kompetencer bliver der brug for i fremtiden? Hvilke kompetencer får Danmark brug for - og hvad kan vi som KI’ere levere?

Behovet for nye kompetencer, som bygger oven på det, vi kan i forvejen, ændrer sig løbende. Der ingen tvivl om, at der er brug for et andet kompetencesæt end tidligere, når der fremover skal løses andre og mere krævende opgaver. Det gælder både på det mere klassiske arbejdsmarked for forbundets medlemmer, og på de nye arbejdsmarkeder, hvor vores færdigheder og metoder kan bringes i spil på nye måder.

I den "Arbejdsmarkedsanalyse", som Mercury Urval gennemførte i 2018 for Bibliotekarforbundet, fremhæver rapporten en række overordnede tendenser, bl.a.:

  • Digitaliseringen har gjort sit indtog både på det offentlige og det private marked. Det afføder nye typer af opgaver, behov for andre typer af kompetencer samt forandringsparathed.
  • Der er brug for mangfoldighed i kompetencerne, det er ikke længere nok kun at have kernefagligheden. Dette er både gældende for det private og det offentlige.

Det er således mere og mere vigtigt, at man løbende udvikler sine kompetencer og søger at få arbejdsopgaver, som kan give én nye muligheder i karrieren.

Fagligt Landsmøde Online 2021 får du ny viden og inspiration til hvilken vej, du skal gå, når vi sammen sætter spotlight på fremtidens kompetencer.