Gå til sidens indhold

Formål

Faggruppen for Formidling har til formål at synliggøre og udvikle medlemmernes formidlingspraksis gennem vidensdeling, faglig debat og kompetenceløft.

Faggruppen vil have fokus på formidling som en kernekompetence, der skaber bro mellem bibliotekets/institutionens mangeartede formidlingsemner og brugerne. Formidling forstås bredt og kan finde sted både fysisk og digitalt, men essentielt er det dobbelte fokus på både materiale og bruger og det, der skaber forbindelse mellem de to.

Faggruppen danner netværk for vidensudveksling og opkvalificering af formidling som en kernekompetence.
Dette vil udfolde sig igennem oprettelsen af en idébank, hvor formidlingserfaringer/ideer deles, samt afholdelse af arrangementer, som skal sikre, at medlemmer videreudvikler deres arbejde med - og forståelse af formidlingens betydning og aktualitet.

Med afsæt i en dyrkelse og opkvalificering af formidlingskompetencen skal faggruppen være med til at sikre en italesættelse af formidlingens relevans og betydning for brugere – internt og eksternt. Ambitionen er at sikre stærke faglige formidlere både på biblioteket andre offentlige kulturinstitutioner, private såvel som offentlige, og at formidling anskues som en værdi.