Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram 2021-2022

BITA´s formål er

 • At arbejde for udvikling af biblioteksbetjening af etniske og sproglige minoriteter i det samlede biblioteksvæsen
 • At bidrage til nytænkning og udvikling af kulturel mangfoldighed og social bæredygtighed
 • At udbygge de faglige netværk mellem bibliotekspersonale i Danmark, Norden og resten af verdenen
 • At samarbejde med andre fag- og samfundsgrupper, institutioner m.v., som beskæftiger sig med etniske og sproglige minoriteter, såvel udenfor som indenfor biblioteksvæsnet
 • At være synlig i den danske biblioteksdebat og arbejde for at alle borgere er ligeværdige i det demokratiske, danske samfund
 • At bidrage til bedre samfundsmæssig sammenhængskraft og socialt bæredygtige lokale fællesskaber

Derfor arbejder BITA for følgende

 • At være en stemme i det internationale netværk bl.a. i IFLA, Library Services to Multicultural Populations Section.
 • At være initiativtager til og facilitator af videreførelsen af det Nordisk Biblioteksnetværk. Herunder udvikle netværket til at kunne initiere aktiviteter og indsatser på tværs af de nordiske lande.
 • Initiere konkrete aktiviteter og indsatser ift. Nordisk Ministerråds Vision 2030 kaldet ”Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region”
 • At arbejde for en større samfundsmæssig sammenhængskraft og social bæredygtighed igennem involvering og konkret arbejde med FN’s verdensmål 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’
 • At fortsætte formidlingen og skabe dialog via Facebook med/ mellem medlemmerne samt andre interessenter og derved kvalificere debatten vedr. kulturel mangfoldighed  
 • At rekruttere medlemmer til faggruppen ved at gøre BITA arbejde mere relevant og engagerende
 • Arbejde for at udvide samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og andre relevante aktører for at tydeliggøre bibliotekernes indsats ift. kulturel mangfoldighed.
 • Arbejde i højere grad for et mere socialt bæredygtigt samfund og formidle viden om etniske minoriteter i Danmark.
 • At arrangere relevante studieture/konferencer/temamøder for medlemmerne, der er med til at give nye vinkler på formidlingsformer og kulturel mangfoldighed