Gå til sidens indhold

Faglige netværk og faggrupper

Forbundet Kultur og Informations medlemmer er brobyggere og stærke netværkere. Som medlem af Forbundet Kultur og Information får du mulighed for at netværke og udvikle faget og din egen faglige profil.

Du kan dyrke dine faglige interesser og netværke på tværs, få ny viden og inspiration til dit job og deltage i en række arrangementer med andre med samme interesse. 

Du kan finde mere information om forbundets netværk og om ansættelsesgrupperne i menuen til venstre. I nedenstående kan du læse mere om faggrupperne:

Forbundets faggrupper:

Faggrupperne arrangerer temadage, konferencer, kurser og fungerer som forbundets faglige sparringspartnere. Faggrupperne er åbne for alle medlemmer af Forbundet Kultur og Information. Det gælder også studentermedlemmer, som gratis kan blive medlem.

For dig, der er interesseret i tværkulturelt arbejde

Faggruppen BITA er et netværk, der styrker erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling i arbejdet med etniske og sproglige minoriteter såvel uden for som inden for biblioteksvæsenet. Formålet er bl.a at samarbejde med andre fag- og samfundsgrupper, som beskæftiger sig med området og og at være synlig i den danske biblioteksdebat. Du kan følge BITA på facebook.

For dig, der er interesseret i arbejdet med børnekultur

Faggruppen BØFA arbejder for at fremme børnekulturen og børnebiblioteksarbejdets placering i det samlede biblioteksvæsen og for at udbygge den faglige kontakt mellem børnebibliotekarer og kontakt til andre, der beskæftiger sig med børn og børnekultur. Du kan følge BØFA på faggruppens blog.

For dig, der er interesseret i arbejdet med Data Science 

Faggruppen Data Science sikrer og understøtter et netværk blandt bibliotekarer og andre med interesse for Data Librarianship og Open Science, primært via afholdelse af workshops, undervisning samt understøttelse af Learning Communities såsom læsegrupper og videndeling om specifikke værktøjer og metoder.

For dig, der er interesseret i arbejdet med formidling

Faggruppen for Formidling er for alle medlemmer og interesserede, der til interesserer sig for arbejdet med formidling, som den kernekompetence der binder bro mellem brugere og de mangeartede materialer, der arbejdes med i dag. Faggruppen sætter fokus på formidlingens potentialer, udvikling af formidlingskompetencer og skal sikre et netværk for vidensdeling indenfor feltet.

For dig, der er interesseret i arbejdet med sundhed, medicin og samfund

Faggruppen Sundhed, Medicin og Samfund er for alle medlemmer med interesse for biomedicinske og sundhedsrelaterede områder. Faggruppen sikrer et fagligt netværk og et diskussionsforum og arbejder på på at fremme biblioteks- og informationsvirksomheden inden for de sundheds- og samfundsfaglige områder.

For dig, der er interesseret i arbejdet med Filial- og bogbusbiblioteker

Faggruppen FILIBUSSEN er netværket for filialer, mindre biblioteker og bogbusser. Faggruppen arrangerer det danske bogbus træf, sikrer et idéudvekslende netværk og sætter fokus på arbejdet med den decentraliserede formidling. Find nyt fra Filibussen på bloggen. Find nyt fra Filibussen på bloggen www.filibussen.blogspot.com.

For dig, der er interesseret i arbejdet med IT og dataetik

Faggruppen for IT og Dataetik arbejder for at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling. Faggruppen profilerer den biblioteksfaglige IT-medarbejder og bidrager til at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling inden for området.

For dig, der er interesseret i arbejdet med musik

Faggruppen MUFA er for medlemmer, som har musikken som en del af dit arbejdsområde. MUFA er et netværk, hvor der deles erfaringer, skabes inspiration til arbejdet med musik, og arrangeres inspirationsture og workshops.

For dig, der er interesseret i arbejdet med referencer

Referencefaggruppen arbejder for at skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet til gavn for både bibliotekernes brugere og bibliotekarer. Referencefaggruppen arbejder for at fastholde en professionel tilgang til søgning, kildekritik og brugerinterview. Dette gøres ved at afholde hands-on workshops i relevante baser og metoder, både for den nyuddannede og den mere garvede bibliotekar. Vi samarbejder desuden gerne omkring biblioteksfaglige konferencer, hvor emnet læner sig op ad vores interessefelter, f.eks med Biblioteksvagten. 


For dig, der er pensionist

Pensionistgruppen er for alle pensionistmedlemmer i Forbundet Kultur og Information.