Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2012

Referat af Generalforsamling i Bibliotekarforbundets Seniorgruppe onsdag 25. april 2012 kl.11.

Sted: Bibliotek & Kulturhus, Rentemestervej 76, København NV

Der deltog ca. 40 medlemmer i Generalforsamlingen.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Børge Sørensen blev valgt

Pkt. 2:  Beretning for 2011/2012.
Formand Eva Kok Nielsen supplerede den udsendte skriftlige beretning med omtale af Seniorernes arrangementer i 2012. Der var tale om besøg på Det kongelige Bibliotek 21.2.2012, hvor specialkonsulent Chr. B. Knudsen meget levende fortalte om diverse e-bogslæsere og do. bøger. Derudover har der været afholdt 2 arrangementer i Jylland. Dels 22. 2, hvor emnet var det kommende hovedbibliotek i Århus og dels 19.4, hvor turen gik til Farsø. Her var temaet ”To søskende – En dag i Thit og Johs. V. Jensens spor”. Begge velbesøgte og vel planlagte arrangementer.

Udover disse arrangementer nævnte Eva Kok Nielsen, at IVA (tidligere Biblioteksskolen) har nedlagt sin kursusvirksomhed. Det blev også nævnt, at BF skifter pensionsselskab (fra Sampension til PFA), men at det ikke vil få betydning for Seniorernes medlemmer.

Pkt. 3:
Kasserer Erik Møller aflagde regnskab for 2011, regnskabet var udsendt forud. Regnskabet blev godkendt med kun en enkelt opklarende bemærkning fra forsamlingen. Budget for 2012 var allerede blevet godkendt af bestyrelsen i 2010, og blev nu forelagt Generalforsamlingen til orientering.

Pkt. 4:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne

Pkt. 5:
Der forelå ikke forslag fra bestyrelsen

Pkt. 6:
Valg til bestyrelsen: Eva Kok Nielsen og Lone Thaarup blev begge genvalgt uden modkandidater

Pkt. 7:
Valg af suppleanter: Kirsten Markers og Kirsten Viltoft Kakkar blev begge genvalgt, ligeledes uden modkandidater

Pkt. 8:
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Revisorerne John Rosengaard og Anna Johansen samt suppleanten Johs. Balslev blev alle genvalgt, ligeledes uden modkandidater

Pkt. 9:
Sidste nyt fra BF's Hovedbestyrelse: Eva Kok Nielsen konstaterede med beklagelse, at der heller ikke i 2012 var repræsentation fra forbundet. Forsamlingen gjorde tydeligt opmærksom på, at man ikke er tilfreds med de gentagne afbud. Seniorerne har ca. 260 medlemmer og er dermed en stor faggruppe, forsamlingen opfordrede til, at man næste år kan finde en dato, hvor der er mulighed for repræsentation fra BF

Pkt. 10:
Her orienterede Hanne Bienert om sommertur 2012 til Sydsjælland og Lolland. Lone Thaarup orienterede om kommende arrangement i Hundested torsdag 24. maj med besøg på Hundested Bibliotek samt efterfølgende frokost  på Hundested Bryghus samt besøg hos glaspuster.

Efter Generalforsamlingen var der fælles frokost i bibliotekets mødesal. Den lækre frokost blev leveret af projektet ”Cafe Glad”.

Efter frokosten stod bibliotekets leder Tine Garsdal for en særdeles engageret beretning om bibliotekets start og virksomhed samt do. rundvisning.

Biblioteket blev indviet i 2011, og har ca. 25.000 – 30.000 besøgende pr. måned. Byggesum 52 mio. kr. + 14 mio. kr. til indretning af udenomsarealer. Bygningen består af såvel nybyggeri som tidl. fabrikslokaler.

Byggeriet har modtaget flere priser for sin arkitektur, der er allerede afholdt ca. 120 rundvisninger. Udover biblioteksfunktioner og mødesale er der flere værkstedsfunktioner. Der er tilknyttet frivillige til en række af disse aktiviteter.