Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2014

Skriftlig beretning 2013/2014 til generalforsamlingen 2014

Bestyrelsen har i perioden bestået af

  • Eva Kok Nielsen, formand
  • Hanne Bienert, sekretær
  • Erik Møller, kasserer
  • Susanne Bøggild, kontaktperson til Bibliotekarforbundet
  • Lone Thaarup, referent

Og suppleanterne

  • Kirsten Markers
  • Kirsten Viltoft Kakkar

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har bidraget meget aktivt i planlægning og gennemførelse af Seniorgruppens aktiviteter.

Der skal også lyde en stor tak til Inge-Lise Westh Hansen, Leif Dehnits og Kirsten Markers fra Aarhus, som yder en ekstraordinær indsats som resulterer i meget spændende arrangementer i Jylland.

Alle medlemmer har naturligvis adgang til arrangementerne i Jylland, men afstanden og billetprisen sætter desværre en naturlig grænse for deltagelse fra Fyn og Sjælland. Men det omvendte gælder naturligvis for jyders og fynboers deltagelse i arrangementer på Sjælland.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2013 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøderne afholdes normalt i forbindelse med Seniorgruppens arrangementer.

Som sædvanligt har bestyrelsen været repræsenteret ved fællesmøderne for fag- og ansættelsesgrupper, som BF afholder 4 gange om året.

Susanne Bøggild er vores kontaktperson.

Vores kontaktperson i BF er hovedbestyrelsesmedlem Jette Fugl, som viser stor interesse for vores arbejde.

Antal medlemmer
P.t. har Seniorgruppen 329 medlemmer, hvilket er et meget højt antal i forhold til BF’s medlemstal.

Det skyldes at de store årgange nu er ved at melde sig som pensionister og efterlønnere. Heldigvis holder mange fast i et medlemskab i BF.

Arrangementer
I skønt majvejr den 16. maj deltog 29 medlemmer i gennemgangen af udstillingen på Københavns Museum i anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel.

Udstillingen havde titlen ”Kærlighedens gjerninger og genstande” og dækkede over Søren Kierkegaards kærlighed og genstande, men også over ganske almindelige menneskers genstande og historier bag disse genstande. Vores guide gav en meget spændende gennemgang af udstillingen. Der var også tid til at kigge sig omkring i museets andre udstillinger, bl.a. ” 1, 2, 3 o’clock 4 o’clock rock” eller ”at blive Københavner”.

Bagefter deltog 28 medlemmer i frokosten, som fandt sted på Cafe Carlton på Halmtorvet.

På den dejligste sommerdag – den 11. juli 2013 - mødtes ca. 50 medlemmer for at fejre Seniorgruppens 30 års jubilæum, som blev afholdt i Bibliotekarforbundets lokaler både inden og udendørs på toppen af BF-huset.

Efter en kort velkomsthilsen fra vores kontaktperson, Jette Fugl, fik den tidligere formand for BF, Lone Hansen, ordet.

Lone Hansen var den der i sin tid foreslog at BF skulle oprette en seniorgruppe, og det blev en realitet i 1983.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor der blev snakket på kryds og tværs. Alle så ud til at hygge sig, og det gav de da også udtryk for da de forlod arrangementet.

Seniorgruppens sommertur gik til egnen omkring Limfjorden, og fandt sted i dagene 27.-29. august.
I solskin og vindstille oplevede vi Limfjordens flotte omgivelser.

Turen begyndte i Fredericia, hvor bus og guide modtog os. Vi besøgte Viborg domkirke, hvor vi fik en rundvisning. Derefter kørte vi til Hjarbæk fjord, hvor frokosten blev serveret. Om eftermiddagen var der et besøg på Museet for religiøs kunst i Lemvig indlagt. Dagen sluttede med indkvartering på 2 hoteller i Thisted og fælles middag.

Næste dag kørte vi til Mors og gjorde stop ved Vejerslev kirke, en af de ældste stenkirker fra middelalderen. Spadserertur ved Feggeklit og frokost på Feggesund kro. Eftermiddagen blev tilbragt i Nykøbing Mors, hvor vi bl.a. så Kirsten Kleins Limfjordsbilleder på Morsø kunstforenings udstilling. Sidste besøg denne dag var Thisted bibliotek.

Sidste dag stod der Jenle, Jeppe Aakjærs hjem, på programmet. En guide fortalte om stedets historie. Efter frokost kørte vi til Jelling, hvor der var tid til at se kirken og Jellingestenene. Turen sluttede i Fredericia.
37 personer deltog i turen, der stod i kulturens og naturens tegn.

Seniorgruppens arrangement i Vedersø Kirke- og præstegård samt Ringkøbing Museum blev afholdt torsdag, 3. oktober, 2013. kl. 9.30-17.00.

19 personer havde meldt sig til turen, der blev afviklet i strålende solskinsvejr.

Ca. halvdelen af deltagerne mødtes ved Kaj Munks mindesten i Hørbylunde Bakker, hvor der blev lagt en buket røde roser. Herefter fortsattes til Vedersø Kirke, hvor vi mødtes med resten af deltagerne, og hvor vi fik et foredrag om Kaj Munk og kirken. Bagefter gik vi ud på kirkegården og så familien Munks grave. Også her lagde vi en buket røde roser. Efter at have indtaget en splendid frokost i Vedersø Kulturcenter fik vi en rundvisning ved den samme guide i Vedersø Præstegård.

Herefter kørte vi ud til Vedersø Klit, hvorfra man kan se flere bunkers. Endelig sluttede vi af på Ringkøbing Museum, hvor vi så udstillingen ”Hvad bunkeren gemte” og fik en kop kaffe.

Alle deltagerne udtrykte, at de syntes, det havde været en dejlig dag og et godt arrangement.

Torsdag 10. oktober 2013 var der arrangeret besøg på Øregaard Museum efter forudgående spisning på Hellerup Klub.

Der deltog 26 personer i besøget, hvor vi fik en grundig introduktion til udstillingen ”Man Ray – Syn og tanke”. Man Ray (1890 – 1976) var en meget alsidig kunstner, nok mest kendt for sine fotografier, men arbejdede også med en række andre teknikker. Han udtrykte sig således også i bl.a. maleri, tegning, collage, film og bøger. Man Ray undersøgte til stadighed forbindelserne mellem genstand, syn og tanke og var en markant personlighed i avantgarden i mellemkrigstidens Paris.

Øregaard Museum, som er smukt beliggende i parken af samme navn, var netop genåbnet efter en omfattende renovering og fremstod som et fint eksempel på et landsted ved Strandvejen fra en svunden tid. 
Det blev en fængslende oplevelse på ’slottet’ i Horsens torsdag d. 7. november 2013. Vi kunne samle 17 deltagere. Vi mødtes ved billetsalget i forhallen til Fængselsmuseet, hvorfra vi fik en guidet tur rundt i fængslet. En engageret og vidende guide med stor fortællelyst. Den guidede tur kostede foreningen 700 kr.

Vi fik forevist og fortalt om nye og ældre afdelinger, skarpretterens økse, Albertis kæmpe bukser, flugtkongen Lorenzen, rockerafdelingen og fængselskirken. Og der var mange trapper.

Derefter kørte vi til industrimuseet i Horsens, hvor der var frokost i Café Gaslight.

Vi gik selv rundt i Danmarks Industrimuseum, der er indrettet i byens gamle gas- og elektricitetsværk.

Gennem museets baggård og på den anden side af gaden kom vi til arbejderboligerne, hvor ”beboeren” i den ene lejlighed var ”hjemme” og fortalte om indretningen af lejligheden og livet i 1950’erne. Sidst på eftermiddagen var der kaffe med kage i Café Gaslight. Fire deltagere fik et ønske om kaffe med Richs opfyldt.
 
49 medlemmer deltog i rundvisningen den 3. december på Københavns Rådhus og den efterfølgende julefrokost i Rådhuskælderen.

Rundvisningen blev ledet af den mest kompetente person, som man kan forestille sig – Joyce Svensson -, som var formand for Martin Nyrop-Selskabet, så længe det eksisterede.

Vi fik en flot rundvisning, og heldigvis var der ikke arrangementer i repræsentationslokalerne, så alle fik vist set det de ville.

Rådhusbiblioteket blev kort præsenteret af bibliotekets bibliotekar, Karen Sejerøe, som deltog i den efterfølgende frokost.

Meget tilfredse kastede vi os over julefrokosten, incl. rådhuspandekagerne.

Besøg i Davids Samling torsdag d. 6. februar 2014
Vi var forskånet for sne, selvom vores arrangement fandt sted d. 6. februar med  omvisning i Davids Samling.
Ialt 37 deltog i introduktionen til Davids Samling. Det var dedikerede og meget vidende guider, vi havde, som gav os en forsmag på alle tre samlinger.  Det kan anbefales, at man gentager besøget, da det er meget store samlinger – ikke mindst samlingen med islamisk kunst, og vi nåede kun en brøkdel men fik en meget fin introduktion.

I Orangeriet i Kongens Have blev frokosten nydt af 35 af deltagerne i omvisningen.

Eventuelt
Seniorgruppens arrangementer bliver altid lagt ud på BF’s hjemmeside, samtidigt med at medlemmerne modtager en oversigt i begyndelsen af hvert halvår.

De godkendte referater fra bestyrelsens arbejde lægges ligeledes ud på hjemmesiden.

Vi opfordrer som altid vore medlemmer til at fortælle andre gamle kolleger om vore aktiviteter.