Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Tilskudsmodel for Faggrupper

Tilskudsmodel til Forbundet Kultur og Informations faggrupper gældende fra 1. januar 2020


Ansøgningsskema

Du kan skrive direkte i filen og derefter indsender via mail til forbundet.


Tilskudsmodel til Forbundet Kultur og Informations faggrupper pr. 1. januar 2020

1. Faggruppernes egen økonomi

Faggrupperne er fortsat selvstændige enheder, der opkræver særskilt kontingent fra egne medlemmer
Seniorgruppen opkræver ikke eget kontingent – og modtager derfor årligt et tilskud fra forbundet på kr. 13.700,-

2. Fast tilskud til faggrupper

Forbundet Kultur og Information ønsker løbende at understøtte faggrupperne i deres arbejde med at skaffe medlemmer og lave aktiviteter for disse, da dette er en vigtig del af forbundets faglige profil. Forbundt tildeler derfor årligt faggrupperne et tilskud på kr. 15,- pr medlem (inklusiv studentermedlemmer) pr. år. Medlemstallet opgøres pr 1. januar og tilskuddet udbetales pr 1. april. Tilskuddet skal bl.a. dække udgifter til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, hjemmesider m.v.

Derudover ydes tilskud til rejseudligning ved bestyrelsesmøder på udgift udover kr. 250,-
Dette for at sikre at bestyrelserne kan sammensættes geografisk bredest muligt, uden ekstra udgift for den enkelte faggruppe.

3. Pulje til fordeling efter ansøgning

Puljerne skal motivere til øget medlemsaktivitet i faggrupperne.

Der afsættes årligt en pulje på kr. 65.000,- som faggrupperne kan ansøge om tilskud fra.
Puljen kan ansøges til konkrete medlemsaktiviteter i form at arrangementer (temadage, konferencer, gå-hjem-møder) og andre aktiviteter.
Tilskud ydes i portioner på op til kr. 25.000,- pr aktivitet, såfremt en enkelt faggruppe søger. For at tilskynde til fælles aktiviteter blandt faggrupper indbyrdes forhøjes tilskuddet til op til kr. 35.000,- såfremt 2 eller flere faggrupper laver en fælles aktivitet.
Der ydes kontant støtte på kr. 15.000.- i forbindelse med opstart af en ny faggruppe.
Der kan ansøges fra puljen hele året.
Midler kan kun bevilges, så længe der er penge i puljen.
Ansøgning skal beskrive aktivitet, formål, sted, forventet omfang – samt overslag over økonomi – Skema anvendes.
Der bevilges normalt kun midler til faggrupper, der har en egenkapital på under kr. 75.000,- på ansøgningstidspunktet.

Desuden afsættes der årligt kr. 85.000,- til afholdelse af to tværfaglige arrangementer arrangeret af BF efter ønske om fagligt indhold fra faggrupperne. Arrangementerne afholdes i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

4. Senest tre måneder efter gennemførelse/afholdelse, indsendes regnskab for aktiviteten til forbundet. Faggruppen er selv ansvarlig for at gemme dokumentation og bilag – jf. gældende regler.

5. Såfremt aktiviteten ikke afholdes tilbagebetales beløbet – dog fratrukket evt. udgifter.