Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Tilskud: Grundtilskud til faggrupperne

Forbundet udbetaler årligt grundtilskud til hver enkelt faggruppe. Tilskuddet udbetales i april måned.

Tilskuddet består af et beløb pr. faggruppemedlem på kr. 15 (gælder også studentermedlemmer).

Udbetalingen finder sted på baggrund af en medlemsliste, som revideres af faggrupperne i løbet af 1. kvartal hvert år. For at kunne få udbetalt tilskuddet fra Forbundet Kultur og Information, skal faggruppen have indsendt det foreløbige regnskab til forbundet inden den 1. april. Husk at årsregnskabet skal indeholde særskilte poster for tilskuddet fra Forbundet Kultur og Information.