Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kontingentopkrævning

De fleste faggrupper har tilmeldt sig en ordningen, så det er Forbundet Kultur og Information, der opkræver kontingent fra faggruppens medlemmer. Kontingentet opkræves kvartalsvis sammen med forbundetss kontingent.

Det er gratis for forbundets studentermedlemmer at være medlem af en faggruppe.

Alle faggrupper får i forvejen ekstra støtte fra Forbundet Kultur og Information på kr. 15 pr. faggruppemedlem - og dette gælder også for studentermedlemmer.

Faggruppekontingentet skal kunne deles op i 12 lige store beløb, således at medlemmet opkræves for tre måneder hvert kvartal. Det indebærer, at nye medlemmer af faggruppen bliver opkrævet kontingent fra den måned, de har meldt sig ind i faggruppen.

Det opkrævede faggruppekontingent bliver overført kvartalsvis fra Forbundet Kultur og Informations bogholderi til den enkelte faggruppes konto.

For langt de fleste faggrupper er det forbundet, som står for opkrævningen af faggruppekontingent fra faggruppens medlemmer og for registrering af faggruppens medlemmer i forbundets medlemssystem.

På baggrund af disse oplysninger varetager Forbundet Kultur og Information også indberetningen af skatteoplysningerne for de faggrupper, der har tilsluttet sig ordningen.