Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fællesmøder mellem forbundet og fag- og ansættelsesgrupperne

Cirka 2 gange årligt afholdes et fællesmøde, hvor repræsentanter fra forbundets netværksgrupper (faggrupper og ansættelsesgrupper) mødes med en repræsentant for hovedbestyrelsen samt den sekretariatsansvarlige for faggrupperne.

Møderne fungerer som dialogmøder mellem forbundet og de forskellige grupper - og mellem grupperne indbyrdes.

Forbundet Kultur og Information sammensætter en dagsorden, men alle netværksgrupper har selvfølgelig mulighed for at komme med forslag til dagsordenen og må meget gerne bidrage med små indlæg, hvor der lægges op til debat/sparring. Dagsorden og protokol fra mødet udsendes til de enkelte netværksgruppers kontaktpersoner.

Efter valg af nye bestyrelser til faggrupperne (i ulige år) afholdes et af fællesmøderne som en introduktionsdag for nye bestyrelsesmedlemmer.