Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Medlemskab

Bliv medlem af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund

Hvordan melder jeg mig ind?

Hvis du vil være medlem, så kontakt bestyrelsesmedlem Anne Nørgaard-Petersen AnNO@vive.dk 

Kontingentet på 204 kr. årligt opkræves af Forbundet Kultur og Information. Beløbet opkræves kvartalsvis.

Oplys ved indmeldelse cpr. nr og navn, adresse, arbejdssted og emailadr.

Fra vedtægterne om medlemsskab:

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.
Stk. 2 Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.
Stk. 3 Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.
Stk. 4 Som interessemedlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund kan optages
a. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.
b. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden faglig organisation.
Stk. 5 Interessemedlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.
Stk. 6 Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til Forbundet Kultur og Information eller til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.