Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram 2019-2020

BITA´s formål er

 • At arbejde for udvikling af biblioteksbetjening af etniske og sproglige minoriteter i det samlede biblioteksvæsen
 • At udbygge de faglige netværk mellem bibliotekspersonale/bibliotekarer indenfor arbejdsområdet
 • At samarbejde med andre fag- og samfundsgrupper, institutioner m.v., som beskæftiger sig med etniske og sproglige minoriteter, såvel udenfor som indenfor biblioteksvæsnet
 • At være synlig i den danske biblioteksdebat


Derfor arbejder BITA for følgende

 • At være en stemme i det internationale netværk bl.a. i IFLA, Library Services to Multicultural Populations Section, og for fremover at have fokus på et nordisk samarbejde
 • For udvikling af tilbud og nye formidlingsformer for alle nytilkomne borgere for derigennem blandt andet at bidrage til aktivt medborgerskab
 • At fortsætte arbejdet for at sikre materialetilgængelighed på alle relevante sprog, jævnført tankerne omkring et nordisk materialesamarbejde
 • At fortsætte formidlingen og skabe dialog via Facebook med/ mellem medlemmerne samt andre interessenter og derved kvalificere debatten vedr. integration 
 • At rekruttere medlemmer til faggruppen
 • Arbejde for at udvide samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og andre relevante aktører, såsom BL- Almene Boliger, BCI, IVA for at støtte op om kulturel- og social integration
 • At arrangere relevante studieture/konferencer/temamøder for medlemmerne, der er med til at give nye vinkler på formidlingsformer og integrationsindsatser