Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram 2021-2023

Statsgruppens arbejdsprogram 2021-2023  

Statsgruppens bestyrelse skal fungere som sparringspartner for Hovedbestyrelsen, forbundets sekretariat, Perspektiv, Privatgruppen, netværks- og faggrupper om forhold og emner af relevans for statsansatte medlemmer af Forbundet Kultur og Information. 

Statsgruppen vil gennem perioden støtte om op de aktuelle politiske fokusområder.  

 

Medlemsrettede aktiviteter  

Statsgruppens bestyrelse vil prioritere, at der afholdes medlemsrettede aktiviteter forskellige steder i landet. Alle arrangementer vil være med fagligt fokus, og netværk vil ligeledes være en væsentlig faktor. 

Der vil blive afholdt forskellige typer af medlemsarrangementer, både fysisk og online, med henblik på videndeling, sparring og inspiration mellem medlemmerne.  

Bestyrelsen vil samarbejde med forskellige netværks- og faggrupper, både indenfor og uden for Kultur- og Information.  

Bestyrelsen vil synliggøre mulighederne inden for det statslige arbejdsmarked med fokus på at øge opmærksomheden på den store diversitet i arbejdspladser, opgaver og kompetencer.  

 

Faglige spørgsmål  

Bestyrelsen følger udviklingen på det statslige arbejdsmarked og diskuterer fremtidige arbejdsopgaver og udfordringer. Statsgruppens bestyrelse har fokus på løn- og ansættelsespolitikken på det statslige område, som bl.a. følges gennem de to statslige TR-kollegier. Derudover følger vi udmøntningen af OK21, for eksempel udrulningen af sundhedsordningen og seniorordningen.  

Bestyrelsen har fokus på udviklingen af medlemmernes kompetenceudvikling, både faglige og relationelle kompetencer.   

Bestyrelsen følger udviklingen på uddannelsesområdet og rekrutteringsmulighederne forskellige steder i landet.  

 

Sparring og samarbejde 

Bestyrelsen har et tæt samarbejde med forbundets hovedbestyrelse. Desuden holder bestyrelsen sig orienteret med Danmarks Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers arbejde.  

 

Kommunikation med medlemmerne 

Bestyrelsen udsender et nyhedsbrev til medlemmerne, som informerer om bestyrelsens arbejde og aktiviteter. Nyhedsbrevet udkommer efter behov.  

Statsgruppens hjemmeside vedligeholdes løbende med informationer om Statsgruppen.  

Statsgruppen har en åben gruppe på LinkedIn, hvor der er mulighed for at dele viden, arrangementer, jobopslag og i det hele taget være i dialog. Vi vil undersøge om, vi bør være til stede på andre platforme. 

Bestyrelsen har en ambition om at være dialog med medlemmerne om ønsker til kommende arrangementer og videndeling, for eksempel via spørgeskemaundersøgelser.