Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Studentermedlem i forbundets hovedbestyrelse

Som studentermedlem i Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse får man en unik indsigt i forbundets politiske drøftelser og beslutninger. Man fungerer som de studerendes stemme og som videndeler mellem de studerende og de øvrige medlemmer.

Studerende har en fuldgyldig plads i forbundets hovedbestyrelse og stemmeret på generalforsamlingen og ved urafstemninger. 

Hovedbestyrelsens studentermedlem i perioden 2019-2021 er Rikke Blaabjerg, der er kandidatstuderende på 9. semester på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet.

Hun blev valgt ved "fredsvalg", idet der ikke var modkandidater.

Rikke Blaabjergs valgudtalelse:

»Jeg stiller op for at repræsentere forbundets studentermedlemmer i bestyrelsen og for at få deres stemme gjort gældende i foreningen.

Studerende har nu fået stemmeret i Forbundet Kultur og Information, og vi har dermed fået mulighed for at have indflydelse på, hvordan forbundet fremover skal arbejde. Det er en ændring, som jeg bestemt tror vil komme til at forandre forbundet i en positiv retning.

Et tættere samspil mellem de studerende og forbundet er nemlig gavnligt for begge parter. De studerende har mulighed for at deltage i faglige kurser, hvor de får værktøjer, der kan hjælpe dem på vej, når de går fra studie til job. De kan få et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer samt deltage i sociale arrangementer, der kan styrke deres netværk.

Forbundet vil have gavn af en større inklusion af studerende, der kommer med nye idéer og nye initiativer, der afspejler faget og de måder, som der undervises i det i dag. 

For faget har ændret sig gennem flere år - og dermed skal forbundet også ændre sig. Jeg er selv studerende på Københavns Universitet, hvor der bliver gjort en dyd ud af at vise, at faget kan mange ting og giver mange muligheder. Den udvikling skal forbundet også være en del af, og det er noget, som de studerende kan spille en stor rolle i.

Jeg vil arbejde for, at de studerende bliver hørt, og at der vil blive udviklet et godt samarbejde mellem studentermedlemmerne og forbundet«