Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Rammer og spilleregler for Dimittendmentorordningen

Forbundet Kultur og Information har opstillet nogle rammer og spilleregler, der skal medvirke til, at vi sammen med mentor og mentee imødegår potentielle problematikker under forløbet.


Varighed og hyppighed:

 • Hvert mentorforløb varer 6 måneder og det er forventningen, at der afholdes 3-4 møder i denne periode. Med mindre man aftaler andet, forventes møderne at tage cirka 1-2 timer.
 • På første møde skal mentor og metee udfylde en mentoraftale, som indeholder en beskrivelse af de emner, der skal behandles under forløbet. Dertil indeholder aftalen en beskrivelse af de emner, hvor mentors fortrolighed overfor arbejdsgiveren kan komme i fare.
 • Det er en fordel at mødes personligt, men det kan også aftales, at møder foregår telefonisk, via Skype eller lignende.
 • Under forløbet er mentor og mentee, enkeltvis eller samlet, altid velkommen til at kontakte Forbundet Kultur og Information med spørgsmål, bemærkninger, ønsker og så videre.

Ansvarsfordeling:

 • Ansvaret for forløbet ligger som udgangspunkt hos mentee. Det er således mentee, som tager den første kontakt, fremsender dagsorden inden hvert møde, forbereder sig til mødet, reflekterer over input og fremdrift og så videre.
 • Mentor er ansvarlig for at styre forløbet af selve møderne og skal støtte og inspirere mentees læring.
 • Fremdriften i relationen er således et fælles ansvar.

Etik:

 • Mentorrelationen er en privat relation mellem mentor of mentee, hvorom der skal iagttages fortrolighed. Der må derfor blandt andet ikke refereres fra drøftelserne, med mindre andet eksplicit aftales.
 • Mentorrelationen må ikke anvendes til rekruttering og/eller jobsøgning.
 • Mentor er en professionel sparringspartner og kan ikke være ansvarlig for mentees ageren.
 • Såfremt der opstår problemer i relationen, skal mentor og/eller mentee straks kontakte forbundet.
 • Mentorrelationen kan til enhver tid afbrydes af den ene eller begge parter, eksempelvis hvis etik eller fortrolighed er i fare. Ønsker man at afbryde relationen, skal Forbundet Kultur og Information kontaktes.