Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Om at være mentee

Forbundet Kultur og Informations mentorordning kan hjælpe dig, som er specialeskrivende eller dimittend med at forbedre din forståelse af, hvad virksomhederne og bibliotekerne forventer af en kandidat. Derved får du et mere realistisk billede af arbejdsgivernes ønsker og krav, så du kan skrive mere målrettede ansøgninger og komme hurtigere i job.

Det er forventeligt, at mentor og mentee mødes 3-4 gange over en periode på 6 måneder, og at hvert møde varer 1-2 timer. Mentor og mentee skal ved det første møde aftale hvilke emner, de ønsker at tale om. Det kan f.eks. være emner, hvor mentor trækker på egne erfaringer fra tiden som nyuddannet kandidat. Samtidig udfyldes en mentoraftale, der skal underskrives og sendes til Forbundet Kultur og Information. Det er mentee, der tager initiativ til afholdelse af møderne, udarbejder dagsorden og sætte rammerne for samtalen.

Forbundet Kultur og Information tilbyder mange andre services, blandt andet udbyder vi spændende kurser og du kan få hjælp vedrørende jobsøgning samt udarbejdelse af CV. Du kan kontakte karriere- og kompetencekonsulent Nanna Berg på nbe@kulturoginformation.dk eller tlf. 41 33 69 86 for yderligere information.