Gå til sidens indhold

Tilbud til ledere og mellemledere

Forbundet Kultur og Information tilbyder biblioteksledere og andre ledere en lang række serviceydelser:

 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår, herunder åremålsansættelser og resultatkontrakter
 • Forhandling med arbejdsgivermodpart om bibliotekslederes og mellemlederes (med kompetence til lønforhandling) lønforhold – såvel ved nyansættelse som ved de årlige lønforhandlinger
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af direktørkontrakter og andre chefkontrakter
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med egen fratrædelse, afsked eller seniorpolitiske ordninger
 • Nyhedsbrev om ledelse
 • Morgenmøder for ledere
 • Mulighed for at rekvirere Forbundet Kultur og Informations konsulenter som coach og proceskonsulent ved ønske om udvikling af samarbejdsrelationer
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med organisationsændringer og udarbejdelse af virksomhedsplaner
 • Løndokumentation, statistisk materiale m.v. i forbindelse med forhandling af egen løn for privatansatte ledere
 • Karriererådgivning og kompetenceudvikling
 • Ledermentorordninger