Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
27. november 2018

Lederkollegier kan give input og udsyn

BF har talt med to ledere, der deltog på BF's generalforsamling om deres oplevelse af dagene i Aarhus og deres syn på, at BF's medlemmer vedtog, at der fremadrettet kan oprettes lederkollegier.

 

”Jeg er glad for, at BF støtter ledelsesniveauerne”


For Heidi Aistrup, der er formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne er det glædeligt med muligheden for at oprette lederkollegier – bl.a. fordi det giver input til hendes egen ledelsesarbejde.

Hvorfor valgte du at deltage på generalforsamlingen?

-Jeg har været med flere gange og synes, det er vigtigt at være til stede, fordi der bliver truffet store beslutninger om BF’s fremtid, og man får debatteret og minglet på kryds og tværs. De snakke man har der, kan man også tage med sig videre og ud på arbejdspladserne.

Hvad var de vigtigste beslutninger, der blev truffet?     

Jeg synes, vi besluttede mange vigtige ting om BF’s fremtid, og det var der behov for. For mig personligt var det vigtigste beslutningen om, at vi nu kan få opbakning til at oprette lederkollegier, fordi det kan have direkte indvirkning på min hverdag som forholdsvis ny leder.

Hvorfor er det en god ide med lederkollegier?

Jeg har ikke tidligere siddet i ledernetværk på tværs eller fået det tilbudt, så jeg er glad for, at BF støtter ledelsesniveauerne. Et fagligt lederkollegium kan give input til ens egen måde at være leder på, og er en anledning til, at vi som ledere i højere grad får en stemme i debatten om fremtiden for bibliotekerne, fordi vi bliver beriget af at lytte til og dele med hinanden.

 


 

”Ledernes perspektiv er vigtigt i BF”


Bibliotekschef på Gladsaxe Bibliotek Jacob Lærke ser positivt på vedtagelsen af, at der kan oprettes lederkollegier, fordi det giver indsigt i, hvad der rør sig for andre ledere.

Hvorfor valgte du at deltage på generalforsamlingen?

-Det er en god mulighed for at møde andre medlemmer på tværs af folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og private arbejdspladser og få nye perspektiver på min egen hverdag. Som leder sætter jeg desuden pris på, at mine medarbejdere får et netværk, som de kan bruge aktivt i deres hverdag. Og så er der noget helt særligt ved at være samlet et sted, hvor alle brænder for deres fag, og hovedparten deltager aktivt i debatten om fagets udvikling og fremtid.

Hvad var de vigtigste beslutninger, der blev truffet?

-Der var rigtig mange vigtige beslutninger at træffe, og de handlede generelt om et retningsskifte og BF’s fremtid. Det overordnede tema var at åbne BF op, og det var det, de fleste beslutninger lænede sig op ad. F.eks. har de studerende fået stemmeret, BF vil favne andre faggrupper, og der er blevet mulighed for at oprette lederkollegier.

Hvorfor er det en god ide med lederkollegier

-Det er en god ide, fordi det kan give en dybere forståelse for, hvad der fylder rundt omkring, hvad man reagerer på fagligt, og hvad der forandrer sig. På den måde kan man løfte sig lidt op og se, hvilken vej diskussionerne går. Samtidig kan det give anledning til diskussioner om, hvad det vil sige at være en god leder. Desuden er det vigtigt, at ledernes perspektiver er repræsenteret i BF.

 


Læs nyheden om oprettelse af lederkollegier her

Fakta

Forslag 8:
Forslag om at tilføje mulighed for lederkollegier

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Følgende stk. tilføjes §13:
Stk. 11. Medlemmer i ledende stillinger gives mulighed for at oprette et lederkollegium (eller tilsvarende netværk) med betjening fra forbundets sekretariat og økonomisk tilskud fra forbundet. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for lederkollegiet (nuværende stk. 11 om Fagligt Landsmøde bliver nyt stk. 12)

Baggrund:
Hovedbestyrelsen ønsker, at BF fortsat er en organisation, hvor ledere kan se sig selv som medlem. Lederne er en medlemsgruppe, der kan have andre behov for f.eks. efteruddannelse, arrangementer, netværk etc.end resten af medlemmerne. Hovedbestyrelsen vil gerne give lederne plads og økonomi til at skabe deres egen platform i BF og håber med dette forslag, at der er ledere, der vil tage imod tilbuddet og være med til at skabe nye tiltag for ledere.Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:Følgende stk. tilføjes §13:Stk. 11. Medlemmer i ledende stillinger gives mulighed for at oprette et lederkollegium (eller tilsvarende netværk) med betjening fra forbundets sekretariat og økonomisk tilskud fra forbundet. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for lederkollegiet (nuværende stk. 11 om Fagligt Landsmøde bliver nyt stk. 12)

Baggrund:Hovedbestyrelsen ønsker, at BF fortsat er en organisation, hvor ledere kan se sig selv som medlem. Lederne er en medlemsgruppe, der kan have andre behov for f.eks. efteruddannelse, arrangementer, netværk etc.end resten af medlemmerne. Hovedbestyrelsen vil gerne give lederne plads og økonomi til at skabe deres egen platform i BF og håber med dette forslag, at der er ledere, der vil tage imod tilbuddet og være med til at skabe nye tiltag for ledere.