Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
22. marts 2021

Indspark til lokal debat om bibliotekspolitik

Mere end 60 medlemmer fra hele landet mødte op til forbundets online debat 15. og 16. marts for at drøfte KL’s bibliotekspolitiske oplæg.

Dreng der læser
I KL’s bibliotekspolitiske oplæg peges blandt andet på læselyst som et vigtigt strategisk område. Arkivfoto Jakob Boserup

Forbundet har netop afholdt to online medlemsmøder, hvor formand Tine Segel præsenterede KL’s debatoplæg ’Udnyt folkebibliotekernes potentialer’, som derefter blev drøftet i plenum.

Cirka 60 biblioteksansatte fra hele landet deltog i arrangementerne.

Tine Segel var særligt opmærksom på at opfordre medlemmerne til at sætte faglige drøftelser i gang på den enkeltes arbejdsplads.

- Vi ser det som en vigtig opgave at inspirere medlemmerne til at fortsætte dialogen lokalt og se på, hvordan man selv som medarbejder, tillidsrepræsentant eller chef kan være med til at kvalificere debatten i sin kommune, fordi vi mener, at det er vigtigt at sikre, at politikerne får de gode faglige indspark, når de skal drøfte ambitionerne for deres lokale bibliotek, fortæller hun.

Forbundet planlægger et opfølgende arrangement, så vi opfordrer til at holde øje med vores arrangementskalender den kommende tid.

Debatten fortsætter også på KL’s Kultur- og Fritidskonference 2021, hvor Tine Segel sammen formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin og formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording skal facilitere en samtale om folkebibliotekernes potentiale.

Læs KL’s oplæg