Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
27. april 2020 Af Tine Segel

Formandshilsen til lederne

Nu står vi foran en delvis genåbning af vores samfund, og når bibliotekerne står foran genåbning, kommer der fortsat til at være stor fokus på sikkerheden – både borgernes og medarbejdernes. På folkebiblioteksområdet er vi i dialog med Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen, og arbejder for at sikre at biblioteksområdet kommer med i forhandlingerne om genåbningens næste fase, skriver Tine Segel i en hilsen til forbundets ledermedlemmer.

Tine Segel Formand Forbundet Kultur og Information

Tak for jeres indsats i en ekstraordinær tid, der kalder på fleksibilitet og omstillingsparathed hos alle. Og ekstraordinære tider kalder også på, at I som ledere og chefer på det private og offentlige arbejdsmarked er informeret om vores arbejde i Forbundet Kultur og Information, og hvordan vi gennem Akademikerne (AC) arbejder for at sikre, at medlemmernes interesser afspejles i aftalerne mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen.

Som forbund bakker vi op om de brede aftaler, der indgås. De viser, hvor stærk vores danske model er i krisetider, og vi arbejder internt på at sikre, at de på bedst mulig vis kan føres ud i livet, og at alle medlemmer er orienterede om dem. Derfor har vi løbende opdateret vores hjemmeside, når der er kommet nye aftaler. Og vi hører naturligvis gerne fra jer og hjælper, hvis der er lokale udfordringer, der skal håndteres.

Selvom det fysiske bibliotek er lukket, har der været fuld gang i det digitale bibliotek, ligesom at medarbejderne har været tilgængelige for spørgsmål – via mails, telefon og biblioteksvagten. Hvilket især gymnasielever blev opmærksomme på, da de for nogle uger siden sad hjemme og svedte med deres årsopgaver. Men også fra fag- og forskningsbibliotekerne hører vi, at der har været stort behov for kontakt med bibliotekarer og informationsspecialister, og at der er nogle studerende, som har særlige behov for adgang til fysiske materialer, hvilket der flere steder er fundet løsninger på. Balancen mellem kritiske og nødvendige funktioner er hårfin, og jeg ved, at der har været mange dilemmaer, der er blevet vendt. Forbundets hovedbestyrelse har udarbejdet følgende udmelding på baggrund af de aktiviteter vi er blevet opmærksomme på.

Med en voldsom stigning i de digitale udlån må vi også forvente, at der vil være øgede udgifter. Dette har vi naturligvis fokus på, således at de i forvejen pressede budgetter ikke udhules af de digitale udlån.

 

Dialog er vigtigt

Nu står vi foran en delvis genåbning af vores samfund, og når bibliotekerne står foran genåbning, kommer der fortsat til at være stor fokus på sikkerheden – både borgernes og medarbejdernes. På folkebiblioteksområdet er vi i dialog med Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen, og arbejder for at sikre at biblioteksområdet kommer med i forhandlingerne om genåbningens næste fase. Samtidig arbejder vi for at sikre at der er klare sikkerhedsmæssige retningslinjer for genåbningen, og det skal tydeliggøres, hvilket ansvar der ligger hvor i forhold til at sikre sikkerheden omkring genåbning – på statsligt, lokalt og/eller institutionsniveau. Det er afgørende, at ledere og medarbejdere på institutionerne kender rammerne, og hvor de kan få hjælp til udmøntning af retningslinjerne i forbindelse med genåbningen.  Jeg er i dialog med flere af jer på dette område, men hvis der er behov for en yderligere involvering fra vores side indenfor fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, er du meget velkommen til at kontakte mig.

 

Jeg har opfordret til, at vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter løbende er i dialog med jer og deres kollegaer. Jeg vil hermed sende samme opfordring til jer. For det er der ekstra meget brug for nu, hvor vi ikke mødes på arbejdspladserne, og jeg håber, at I lokalt har en god koordinering og dialog omkring de nødvendige tiltag, der skal til for at sikre driften.

 

OK21 påvirkes

På grund af situationen omkring Corona, og ikke mindst de samfundsøkonomiske efterdønninger, vil OK21 komme til at foregå anderledes, end vi ellers havde forventet. Blandt vores tillidsrepræsentanter har vi haft nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på udvælgelse af krav, og dette arbejde fortsætter vi med i maj og juni.

På privatområdet er der nu i endnu højere grad åbnet op for, at medarbejderne kan møde op på arbejdspladsen, men under begrænsede forhold. Vi har ikke oplevet afskedigelser på grund af Corona i denne situation, og vi håber naturligvis, at det vedbliver sådan. Der er iværksat en række hjælpepakker til de danske virksomheder, og der er mulighed for lønkompensation. Gennem Akademikerne (AC) har vi givet input til forhandlingerne for den private sektor. Vi hører naturligvis gerne fra dig, hvis der er opmærksomhedspunkter på privatområdet.

 

Brug forbundet til overblik og faglige indspark

Forbundets arbejde er fortsat hjemmefra. Vores rådgivning er åben, vores kommunikation sørger for at hjemmeside og sociale medier er opdateret, og vores arrangementsvirksomhed fortsætter med online kurser og webinarer. Vi har oplevet en stor interesse for netop vores online-kurser og webinarer i denne tid. Vi lægger vægt på, at man som medlem har mulighed for at opkvalificere sig på både værktøjer og viden. Til jer der læser med her, vil jeg gøre opmærksom på, at der netop er afholdt et webinar om distanceledelse, som kan genses på hjemmesiden.

I det hele taget vil jeg opfordre jer til at orientere jer på forbundets Corona-overblik, hvor der løbende opdateres med nyt om de arbejdsretslige konsekvenser af den situation vi står i.

Til slut vil jeg også gøre opmærksom på forbundets ledernetværk, som gennem det sidste år har afholdt en række møder. Næste møde i dette netværk er sat til at afvikle den 28. maj. I vil høre nærmere fra styregruppen om dette arrangement udsættes. Læs mere om ledernetværket her.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Venlig hilsen Tine Segel