Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

3 ledere gav deres bud på fremtidens kompetencebehov

Til fagligt landsmøde fik medlemmerne tre lederes bud på, hvordan man konkret og lokalt kan arbejde med kompetenceudvikling.

Deltog du i årets faglige landsmøde i sidste uge, som i år blev afviklet online? Her var formand Tine Segel fredag eftermiddag moderator på en paneldiskussion med overskriften ’Tre lederes vinkler på fremtidens kompetencebehov’.

Panelet:

  • Kent Skov Andreasen, bibliotekschef, Odense Biblioteker og Borgerservice
  • Kira Stine Hansen, vicedirektør og chef for Biblioteksservice og partnerskaber, Det Kongelige Bibliotek
  • Rikke Andreasen, afdelingsleder for GLIA, Global Information & Analysis, Novo Nordisk

Kira Stine Hansen pegede på en ændret tendens, hvor man nu går fra generalist til specialist og fokusering samt agilitet. Sidstnævnte ser hun eksempelvis i forhold til ikke kun at tage én rolle i et projekt, men flere, og dermed udnytte og forstå de kompetencer, som andre fagligheder ikke har.

Rikke Andreasen fortalte, at der også i Novo Nordisk er forventninger om en øget effektivitet, hvilket også påvirker GLIA, der skal supportere forskerne med adgang til analyser, patenter og videnskabelig litteratur med videre. Derfor har hun fokus på at effektivisere processer og kigge på automatisering.

Kent Skov Andreasen er også opmærksom på behovet for specialisering. Han har de sidste mange år arbejdet med, at de ansatte skulle have generelle kompetencer og arbejde kvalitativt og kvalitetsorienteret. Med det fornyede behov for specialisering, er dette blevet en ny karriereudviklingsvej for de ansatte, som et alternativ til for eksempel ledervejen.

Derudover understregede Kent Skov Andreasen de relationelle kompetencer og kompetencer i projekt- og procesledelse, som bliver mere relevante i takt med, at flere aktører vil samarbejde med bibliotekerne, eksempelvis om bæredygtighed- og klimainitiativer. De kompetencer er der nogen, der skal have, men det behøver ikke at være alle medarbejderne.

Forventninger til kompetencer

Hvilke forventninger har panelet så til medarbejderes kompetencer?

For Rikke Andreasen er det en treenighed af færdigheder: det informationsvidenskabelige, forretningsforståelse og it. Hun peger også, at det er umuligt at rekruttere nogen, der kan det hele, så efteruddannelse, typisk via sidemandslæring, skal dække resten.

For Kira Stine Hansener det mentale og de personlige kompetencer det vigtigste, for eksempel udviklings- og omstillingsparathed – resten kan tillæres. Derudover nævner hun også, at man som leder er nødt til at være hård og prioritere og behovsstyre, og turde sige til en medarbejder, at vedkommende måske skal noget andet, fordi lyst og evner ikke hænger sammen.

Mod, kreativitet og ’rank ryggen’

Til spørgsmålet om, hvilket råd, de vil give medlemmerne med på vejen, svarede Kira Stine Hansen at turde være modig og udvikle sig selv, og lade være med at tro, at man er stillestående – for det kræver noget af os alle at blive ved med at være relevante og have et godt og spændende arbejdsliv.

Rikke Andreasen fremhævede at kompetenceudvikling er mange ting, og ikke behøver at være dyre kurser. Det kan også opnås gennem eksempelvis jobrotation.

Kent Skov Andreasen sluttede af med at sige, at medlemmerne roligt kan ranke ryggen, for der er både brug for specialkompetencer og brede kompetencer. Derudover var hans råd, at medlemmerne skal være open-minded og i fremtiden også kunne kuratere og facilitere.

Du kan gense paneldebatten på Brella-platformen. Den bliver også senere tilgængelig på hjemmesiden for alle medlemmer.