Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotekarernes uddannelse og evner

Bibliotekaruddannelserne finder du på Syddansk Universitet og Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. Fælles for dem begge er en biblioteks- og informationsvidenskabelig tilgang til organisering, formidling og deling af viden hvad enten det er fysisk eller digitalt.

Verden er fuld af information og viden. Noget er fastholdt i fysisk form, andet dannes, forbruges og forsvinder lynhurtigt. Uanset om der er tale om fysiske samlinger af bøger, musik og spil eller digitale informationmængder er bibliotekarer og cand.scient.bibl.'er eksperter i at indsamle, systematisere og dele information og viden.


Bibliotekar, cand.scient.bibl. eller noget helt tredje?

Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet uddanner bachelorer og kandidater i informationsvidenskab- og kulturformidling, cand.scient.bibl.'er. Disse uddannelser følger den gængse struktur for universitetsuddannelser med en treårig bachelor og en toårig kandidatuddannelse. Derudover er der mulighed for at uddanne sig til bibliotekar DB. Vælger man dette, tager man et halvt års såkaldt erhvervsrelateret projekt efter endt bacheloruddannelse. Bibliotekar DB er en beskyttet titel.

 

Nogle vælger desuden at kombinere uddannelserne på INF med andre universitetsuddannelser, enten på bachelor- eller kandidatuddannelsen. 

 

Syddansk Universitet oprettede i 2009 en bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Bachelorerne derfra har indtil videre udsigt til at kunne tage en række kandidatuddannelser på SDU, eksempelvis journalistik, historie, sprogfag med videre. 


Læs mere om uddannelserne på IVA's hjemmeside og på SDU's hjemmeside