Gå til sidens indhold

Jens Dam

"Ledelse er også at finde løsninger."

Jens Dam. Foto: Simon Klein-Knudsen

Jens Dam

Stilling: Sektionsleder på Syddansk
Universitetsbibliotek, Informationssektionen.
Uddannelse: Bibliotekar DB.
Tidligere: Folkebiblioteksansættelser
– alt lige fra bogbus og børnebibliotekar
til fængselsbibliotekar.
Alder: 54 år

Hvad fik dig til at blive leder?
- Jeg blev prikket (på skulderen), da en leder holdt op, og spurgt, om jeg ville være konstitueret leder. Det måtte jeg lige sove på, men sagde ja dagen efter. Og besluttede så undervejs i konstitueringen, at jeg ville søge den faste stilling.


Var noget særligt medvirkende til, at du sagde ja?
- Som tillidsrepræsentant havde jeg fået et kig ind i ledelsesrummet, fordi jeg var blevet inddraget i mange beslutninger, så jeg havde en idé om, hvad ledelse krævede. Jeg har været heldig i mit TR-arbejde, at samarbejdet mellem leder og TR var gode oplevelser.


Følte du, at du havde kompetencerne til ledelse?
- Ja, jeg havde jo en masse praktiske erfaringer, som jeg kunne bruge, og jeg tog ret hurtigt en intern lederuddannelse under danske universiteters efteruddannelse, fordi jeg var nysgerrig på, hvad der mere teoretisk lå i ledelse. Men for mig har tilgangen været at tage de ledelsesmæssige ting hen ad vejen, og jeg har stor glæde af at være med i ledernetværk, hvor jeg løbende kan sparre med andre i lignende stillinger. Jeg er for eksempel med i et ledernetværk på tværs af hele SDU.


Oplevede du barrierer på din vej til ledelse?
- Nej, ikke ydre barrierer, men jeg havde ikke selv tænkt, at jeg skulle være leder. Det var ikke min ambition. Det vigtigste for mig er det interessante indhold i jobbet. Vi skal væk fra at tænke ledelse som trin opad – som en »højere« stilling – eller at der ikke er en vej tilbage, hvis man bliver leder. Det er bare en stilling med et andet indhold, og man kan altid vælge om, hvis man ikke bryder sig om det. 


Hvad er det mest udfordrende ved at være leder?
- Det er det klassiske krydspres mellem den øverste ledelse og ens medarbejdere. Vi er som universitetsbibliotek underlagt en ledelse for hele universitetet, så der er flere steder, vi får direktiver fra, skal holde os orienteret om og forholde os til. Mere konkret er det de komplicerede personalesager, jeg klart synes, gør det sværest at være leder.


Hvad er det bedste ved jobbet?
- Når mine medarbejdere lykkes med det, de har gang i. Det er både fedt for biblioteket, brugerne, medarbejderen og for mig. Jeg kan også rigtig godt lide sparring én til én, og de bedste dage er dem, hvor jeg føler, at jeg har tid til at være til rådighed.


Hvad er dit råd til andre, der vil ledervejen?
- Det er at gøre opmærksom på, at man gerne vil ledelse. Der jo mange former og muligheder for at prøve det af. Og så skal man byde konstruktivt ind med løsninger og ikke kun pege på problemerne. En del af ledelse er at finde løsninger.