Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Masteruddannelser

Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser, der udbydes efter lov om universiteter eller lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Generelle adgangskrav

En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, eller en relevant mellemlang videregående uddannelse evt. + supplering

Desuden skal du have mindst 2-3 års relevant erhvervserfaring. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber, fx inden for sprog eller IT. Du kan evt. få dispensation fra uddannelseskravet, hvis du har anden relevant baggrund.

Varighed

Uddannelserne svarer til 1 eller 1½ års fuldtidsstudier - 60 eller 90 ECTS-point. De er oftest tilrettelagt på deltid, over 2 eller 3 år - eller kan følges på enkeltfag over max 6 år. De fleste studier består af en kombination af seminarer og selvstudier med elektronisk kontakt til undervisere og medstuderende.

Man kan således godt gå i gang med en masteruddannelse uden nødvendigvis at gøre den færdig på normeret tid. Det åbner op for større fleksibilitet og mindre stress, når arbejde og studier skal passe sammen.

Økonomi

Der er deltagerbetaling med priser fra ca. 20.000 kr. til 200.000 kr. Dertil kommer udgifter til undervisningsmateriale og evt. seminarophold og studierejser. Hvis du studerer på fuld tid, kan du på de fleste uddannelser søge SVU som erstatning for tabt lønindtægt.

Du kan ikke få SU til deltidsuddannelser, men der er andre muligheder:

  • Hvis du er i arbejde og er fyldt 25 år, kan du søge SVU til deltidsuddannelser efter lov om universiteter. Du skal følge uddannelsen på heltid (uddannelser med en bekendtgørelse, supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på af opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav). Øvrige betingelserne for SVU skal være opfyldt. Du kan ikke søge SVU til fagspecifikke kurser.
  • Hvis du er ledig og dagpengeberettiget, kan du få SVU i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse til de samme uddannelser inden for de første 9 måneder (6 måneder for ledige under 25 år). Du kan desuden få betalt deltagerbetalingen. Ledige kan desuden under visse betingelser deltage i en deltidsuddannelse efter lov om universiteter og bevare retten til dagpenge.
  • Hvis du er ledig og får kontant/starthjælp skal du henvende dig til kommunen for at høre om mulighederne for at bevare kontanthjælpen, mens du uddanner dig, fx som led i aktivering.

Du kan læse mere om regler og muligheder og få et overblik over udbudte masteruddannelser på Uddannelsesguiden.dk.