Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Enkeltfag, deltidsuddannelse og kompetencegivende forløb

Du har mulighed for at følge enkelte fag, kompetencegivende forløb eller en deltidsuddannelse på landets universiteter og uddannelsesinstitutioner. Her følger du de ordinære fag på uddannelserne og undervisningen er ofte tilrettelagt som aften- eller weekendundervisning eller seminarer.

Enkeltfag dækker over en afgrænset del af en uddannelse. Enkeltfag kan udbydes både fra de ordinære heltidsuddannelser og fra deltidsuddannelserne. Enkeltfag kan altid afsluttes med en eksamen, prøve eller anden bedømmelse.

Som studerende på deltidsuddannelser har du mulighed for at tage en hel grad og dermed erhverve dig den samme titel som en fuldtidsstuderende. Deltidsstudiet giver dig mulighed for at tilrettelægge dit studium efter dit øvrige arbejde, fritids- og familieliv.

Økonomi

Der opkræves deltagergebyr for deltagelse i undervisningen.

Du har mulighed for at søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU, såfremt du opfylder betingelserne.

Varighed

Enkeltfag og deltidsuddannelser kan være fra et halvt til to år på deltid pr. fag og vægte 5 - 60 ECTS-point pr. fag.

Tompladsordningen

Tompladsordningen er muligheden for at følge et fag, hvor der er en ledig plads på et ordinært fuldtidsstudium.

Læs mere om enkeltfag og deluddannelser for voksne på Uddannelsesguiden.dk