Gå til sidens indhold

Patenter er afgørende

Med udgangspunkt i en hovedopgave om patenter og patentdatabaser har Bente Vennestrøm Olsen skabt sig en næsten 30-årig karriere i erhvervslivet baseret på kompetencer indenfor søgning, teknisk forståelse og samarbejde.

"Mine kernekompetencer var og er struktur og søgeteknik," siger Bente Wennestrøm. Foto Jakob Boserup
  • Fem profiler fortæller om karriere

    Forbundet Kultur og Information har interviewet fem spændende medlemsprofiler for at vise bredden i medlemmernes opgaver og kompetencer. Vi håber, de kan inspirere dig til nye karriereveje og hjælpe dig med at sætte nye ord på din faglighed.

Tekst Sten Løck

- Jeg har altid interesseret mig for erhvervsstof og det tekniske, siger Bente Vennestrøm Olsen. Blandt andet derfor handlede hendes hovedopgave på Danmarks Biblioteksskole i 1992 da også om patenter og søgning i patentdatabaser. Siden er teknisk information – patenter, varemærker, standarder - blevet omdrejningspunkter i hendes karriere.
I dag er hun ansat hos høreapparatsproducenten WS Audiology (WSA), der i 2019 blev til efter en fusion mellem danske Widex og Siemens’ høreapparatsdivision Sivantos. Bente Vennestrøm Olsen arbejder med patentovervågning og administration af virksomhedens varemærkeportefølje.

Patenter er kilde til innovation

- Patenter er spændende, blandt andet fordi de udgør en vigtig samfundsfunktion, fortæller Bente Vennestrøm Olsen.
- Mange tror, at patenter kun handler om at beskytte opfinderen, at sikre vedkommende eneret til en erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen. Men der er et dobbelt formål med patenter. Til gengæld for eneretten skal opfindelsen offentliggøres, således at andre kan blive inspireret af den viden. På den måde er patentlitteratur en kilde til innovation i samfundet, og det sker ofte, at kvikke hoveder udvikler videre på andres idéer, selvfølgelig uden at krænke eneretten.

Jeg samarbejder dagligt med kolleger rundtomkring i verden, og det er meget spændende.
Bente Vennestrøm Olsen

På udkig efter ’patent trolls’

Bente Vennestrøm Olsens arbejde med patenter handler først og fremmest om overvågning. Det betyder, at hun skal identificere andre virksomheders verserende patentansøgninger samt eksisterende patenter, der krænker WSA’s rettigheder. Samtidig skal hun også undersøge, om WSA’s egne idéer til nye produkter kommer for tæt på andre virksomheders patentrettigheder. Og patenter kan være en kampplads, forklarer hun.
- Der er blandt andet truslen fra såkaldte ’patent trolls’ på det største marked, USA. De opkøber typisk patentporteføljer fra konkursboer, konkurstruede virksomheder eller enkeltopfindere. Patent trolls bruger derefter patenterne til at true etablerede virksomheder i industrien med påstand om sagsanlæg og krænkelse af rettighederne. Deres eneste intention er imidlertid at tjene penge på at indgå aftaler med virksomheder, der vil undgå en retssag. En af måderne for os at bekæmpe patent trolls på er at erhverve patenterne, før de gør det.
Ud over at beskytte virksomheden skal patentovervågningen også fremme innovation. Det foregår i internationalt regi via branchesamarbejdet HIMPP - Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership, forklarer Bente Vennestrøm Olsen.
- Vi overvåger den teknologiske udvikling og erhverver regelmæssigt patentrettigheder for at gøre dem tilgængelige for høreapparatindustrien. Jeg står for databaseovervågningen, og det giver mit job en ekstra dimension at deltage i et sådant internationalt samarbejde.

Du kan komme frygtelig galt afsted, hvis du ikke på forhånd har afklaret patenter og varemærker.
Patent Director Kim Adelhorst

International koordinering

Også den anden væsentlige del af Bente Vennestrøm Olsens arbejde, varemærker, har en international dimension.
- Når marketingafdelingen har fundet på et nyt navn, er opgaven at søge på enhver form for visuel eller fonetisk forvekslelighed, så vi ikke kommer i problemer på et senere tidspunkt. Tilsvarende skal vi selvfølgelig overvåge, at andre produkter ikke kommer for tæt på vores. Hele WSA’s varemærkeportefølje er samlet i Danmark, hvorfor der er en del international koordinering. Jeg samarbejder dagligt med kolleger rundtomkring i verden, og det er meget spændende.

Et aktiv for virksomheden

Og nu, knap 30 år efter, Bente Vennestrøm Olsen blev uddannet bibliotekar, kan hun stadig trække tråde tilbage til uddannelsen og sin oprindelige faglighed? Absolut, lyder svaret.
- Mine kernekompetencer var og er struktur og søgeteknik. Derudover skal du være i stand til at sætte dig ind i tekniske spørgsmål, i hvert fald på et overordnet niveau. Og så er samarbejde meget vigtigt i mit job. Jeg er i kontakt med andre fagligheder og kulturer, og det er et aspekt, jeg sætter stor pris på.
Bente Vennestrøm Olsens kompetencesæt betyder meget i en virksomhed som WSA, siger hendes chef, Patent Director Kim Adelhorst.
- Det er supervigtigt at have styr på patenter og varemærker i vores branche, ikke mindst med hensyn til produktudvikling. Du kan komme frygtelig galt afsted, hvis du ikke på forhånd har afklaret patenter og varemærker. Og det er blevet endnu mere relevant i de sidste 10 år, hvor industrien har gennemgået en omfattende digitalisering. I dag er smartphonen central for betjening af høreapparater, og det involverer selvfølgelig en masse ny teknologi. Bentes kompetencer inden for strukturering og søgning, samt selvfølgelig hendes brede erfaring, er et klart aktiv for os.

Fra standarder til patenter

Inden sin tid hos WSA arbejdede Bente Vennestrøm Olsen i en række andre organisationer med fokus på søgning og overvågning af information. I de første tre år efter endt uddannelse var hun ansvarlig for informationssøgning og etablering af et internt bibliotek hos Center for Små Handicapgrupper, hvorefter hun fra 1995 til 2002 arbejdede med søgning, teknologi og formidling hos Dansk Standard (DS).
- Det var en spændende tid hos DS. Dels var det indre marked i EU netop gået i gang, hvilket betød, at man skiftede fra nationale standarder til nye fælles EU-standarder i relation til EU-direktiver. En stor del af arbejdet gik derfor ud på at rådgive virksomheder. Derudover tog udviklingen af internettet fart. Man gik fra årligt at udgive et papirkatalog med gældende standarder til at lave onlinekataloger. Jeg var med til at udvikle det første elektroniske katalog fra DS.
Efterfølgende gik turen til Chas. Hude, et af Danmarks ældste patentbureauer, der hjælper virksomheder med at afklare og beskyttes deres intellektuelle ejendomsret. Her var hun ansvarlig for patentovervågning, inklusive søgestrategier, samt del at et team af bibliotekarer, der udførte søgninger efter forvekslelige varemærker. Fra Chas. Hude skiftede Bente Vennestrøm Olsen til et andet dansk patentbureau, Holme Patent, hvor hun arbejdede med nationale videreførelser af internationale og europæiske patentansøgninger.