Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Job i EU

Ofte bliver stillinger i EU besat gennem concours. Det er udvælgelsesprøver, som EU bruger, når de rekrutterer kandidater til faste stillinger. 

Sådan søger du job i EU 
Concours er EU's udvælgelsesprøver og typisk en indgang til job ved kommissionen, rådet og parlamentet. Du kan også blive ansat i andre EU-institutioner, fx EF-Domstolen, Revisionsretten eller i EU's agenturer. Der findes en lang række forskellige concours, fx concours for bibliotekarer og informationsvidenskabelige, informationssystemernes sikkerhed og generalister. 

Du kan søge en concours, hvis du er:

  • statsborger i et EU-medlemsland 
  • har gode sprogkundskaber i mindst et af de officielle EU-sprog (foruden dit modersmål) 
  • er i besiddelse af alle dine borgerlige rettigheder 
  • har opfyldt eventuelle militære forpligtelser. 

Concours administreres af EPSO (EU’s udvælgelseskontor). På EPSO’s hjemmeside

udfylder du en ansøgningsblanket og en onlinetest. Testen giver dig et billede af dine chancer for at gå videre. Testen kan tage 3-4 timer at udfylde. Derefter når du til en pc-baseret stopprøve. Prøven består af fire multiple choice-opgaver om faglig dømmekraft, talforståelse, systematik og dine reaktioner i nogle tænkte arbejdssituationer. 

Klarer du dig i stopprøven, skal du til en prøve i Bruxelles. Her skal du skrive et case studie ud fra et kildemateriale, lave en mundtlig præsentation over et opgivet emne, deltage i en gruppeøvelse og gennemgå et interview. Afhængig af resultatet kommer du på reservelisten, som er databasen, som EU-institutionerne og agenturerne rekrutterer fra.

Udenrigsministeriet har samlet nogle gode råd til forberedelse af concoursprøver. Find dem her

Andre job i EU

Kontraktansat
Ofte specifikke manuelle eller administrative opgaver. Kontrakterne løber ofte 6-12 måneder.

Midlertidigt ansat
Ofte specialiserede eller midlertidige opgaver på kontrakter på op til seks år. 

National ekspert
Ofte udstationeres nationale eksperter i et bestemt tidsrum i en EU-institution for at dele ud af deres erfaringer og lære mere om EU’s politik og procedurer. De nationale eksperter kommer typisk fra hjemlandets offentlige sektor.

Praktikophold

Nogle institutioner tager praktikanter (i EU kaldet stagiaires) ind ofte i en perioden på mellem tre og fem måneder. Det kan være studerende, færdige kandidater eller sprogfolk. 

Læs mere om at søge job i EU her.