Gå til sidens indhold

Sådan tager du kontakt til arbejdsgiver

Find et par punkter i stillingsopslaget, som du gerne vil have uddybet, og kontakt så arbejdsgiveren. Kunsten er at begrænse dig og vælge de rigtige spørgsmål

Find to-fem spørgsmål, du gerne vil have svar på, og skriv dem ned i den rækkefølge, du mener, vil være passende.

Forbered en kort indledning og afslutning på samtalen. Begynd måske med at fortælle, at du har nogle spørgsmål, og spørg om de har tid til at tale med dig. Du skal ikke bruge din taletid på en lang præsentation af dig selv men tænke samtalen som en videnopsamling, som du kan drage nytte af, når du skal skrive din ansøgning.  Hvis der er god tid til ansøgningsfristen, kan du sende en mail og høre, hvornår det passer dem bedst, at du ringer. 

Spørgsmål kunne fx være:

  • Kan du komme med et par eksempler på, hvad (en bestemt arbejdsopgave eller ansvarsområde) dækker over?
  • Jeg kan læse, at en del af arbejdet handler om, at (en bestemt arbejdsopgave eller ansvarsområde). Kan du fortælle lidt om, hvordan fordelingen af opgaverne er? Altså hvad fylder mest i stillingen?

Hvis stillingen er ny, eller hvis det bliver antydet, at der er udvikling i arbejdsopgaverne, kan det være en god idé at spørge, om de allerede har skitseret planer for, hvordan arbejdet skal gribes an, eller om du starter fra bunden.

Du får som regel noget ekstra information ved at kontakte arbejdsgiveren, så selvom det kan føles grænseoverskridende at ringe, så er det ofte en god idé, som kan hjælpe dig med at skille dig ud fra ansøgerfeltet.