Gå til sidens indhold

Sarah Elizabeth Hvidberg

Personlige data:
Jeg er 47 år, cand.scient.bibl. fra 2010 (cand.mag. i 2001). Bor i Gentofte med min mand, Karsten og vores tre børn samt den forkælede kat, Rosa

Nuværende HB-medlem og bestyrelsesmedlem af Faggruppen for Formidling.

Jeg forsøger, hvor jeg kan, at skabe synlighed om bibliotekspolitiske dagsordener fx med debatind-læg og på SoMe, særlig Twitter. Følg mig gerne på @SHvidberg og tag del i debatterne.

Valgudtalelse:
Da jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen for 3 år siden, var jeg bibliotekar på et folkebibliotek. Der er sket meget for mig i valgperioden: Først blev jeg ensomhedskonsulent i Ældre Sagen, hvor jeg arbejdede med ”Danmark Spiser Sammen” og med at synliggøre biblioteker som oplagte samarbejdspartnere for Ældre Sagens mange lokalafdelinger. I efteråret 2020 kom jeg tilbage til biblioteksverdenen og er i dag ansat hos DBC Digital, hvor jeg bl.a. arbejder med brugerinddragelse og litteraturformidling.

Jeg har gennem mine jobskift fået et større netværk og flere kompetencer at byde ind med i hovedbestyrelsen. Og så har jeg på de 3 år lært, hvordan en bestyrelse i en fagforening arbejder.

Jeg håber, I vil give mig muligheden for at arbejde videre med de tre politiske fokusområder. For vi er ikke lykkedes med at vende udviklingen, og vi er heller ikke i mål med at synliggøre den kæmpe værdi, vi som gruppe leverer til samfundet. Vi skal tale højt om værdien af vores arbejde og om vigtigheden af, at der fortsat uddannes mennesker med vores kompetencer.

Jeg brænder derfor fortsat for at få os – medlemmerne af KI – synliggjort. Vi kan så mange ting, som der er hårdt brug for i samfundet. Det ved vi godt selv, men desværre er den viden ikke almen. Når jeg siger ja til at interviewe forfattere for Forfatterweb, gør jeg det både, fordi det er en spændende udfordring, og fordi jeg tror på, at lige præcis KI’ere, kan åbne litteraturen på en måde, hvor alle kan være med. Det betyder, at jeg ikke leder efter sindrige fortolkninger men derimod fokuserer på de aspekter af læseoplevelsen, der kan være en krog for en potentiel læser.

Vi skal bruge vores fællesskab aktivt og udvikle på det, så det følger med tiden. Det var bl.a. en af grundene til, at jeg tog initiativ til oprettelsen en ny faggruppe – Faggruppen for formidlere. Vi skal nemlig også kunne tiltrække medlemmer, der arbejder med litteratur- og kulturformidling bl.a. på landets folkebiblioteker.

En del af jer er ene-bibliotekarer/informationsspecialister på jeres arbejdspladser. Det var jeg selv i mit første job, og jeg husker, hvordan jeg tørstede efter faglig sparring. Her skal vi som forbund blive bedre. Måske kunne vi oprette en match-ordning, hvor to i lignende stillinger blev koblet sammen?

Vi kan også blive bedre til at hjælpe vores arbejdsløse medlemmer ind på arbejdsmarkedet, og som fagforening presse på for, at flere jobs bliver regulære ansættelser, end det er tilfældet i dag.

Hvis vi skal overleve som fagforbund, er vi nødt til alle sammen at påtage os ambassadørrollen ude på arbejdspladserne, studierne og i medierne. Vi skal tale vores fællesskab op, gøre hinanden bedre og styrke vores samlede position på jobmarkedet. Det vedrører os alle, når en kommune konverterer bibliotekarstillinger til værter, eller når et tilbud til borgere eller studerende spares væk.

Stillerliste:

  • Nanna Agergaard, DBC Digital
  • Anders Nørgaard Didriksen, Ferring, Formand for Privatgruppen
  • Birthe Marie Emerek, UCN Bibliotek
  • Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek
  • Alice Kvindebjerg, Hillerød Bibliotekerne
  • Johanne Pasgaard, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Maria Louise Elgård Rasmussen, Silkeborg Bibliotekerne, bestyrelsesmedlem i Faggruppen for Formidling
  • Pernille Saul, KOMBIT
  • Anna Overlund Sørensen, ledig bibliotekar
  • Nikolaj Winther, DBC Digital, bestyrelsesmedlem i Data Science Faggruppen og IT-faggruppen