Gå til sidens indhold

Pia Nyberg

Personlige data:
Jeg hedder Pia Nyberg og arbejder på Hillerød Bibliotek. Jeg har arbejdet som bibliotekar siden 2003 i både land- og bykommuner. Det meste af min arbejdsuge er jeg børnebibliotekar, men arbejder 2 dage om ugen på et filialbibliotek, hvor jeg stortrives som allround. Jeg brænder for den rolle biblioteket spiller for de yngste generationer, og især brænder jeg for, at det ikke kun er børn af ressourcestærke familier der får glæden af, at være omgivet af bøger og læsning. For inden vingerne for alvor skal bære en skolegang, har børnebibliotekaren afgørende indflydelse på det enkelte barns sproglige udvikling og kulturelle dannelse.

Det er min overbevisning, at vi på folkebibliotekerne laver mange gode tiltag for børn og deres familier, men hvis udfordringen med børns manglende læselyst skal løftes så det ændrer sig i det store billede, så skal vi fortsat have det på den øverste politiske dagsorden, og det skal KI lykkedes med. Hvis vi som samfund forventer, at de nye generationer skal blive stærke læsere, som fortsat skal kunne tage en videregående uddannelse og varetage alle de vigtige jobs vores velfærdssamfund bygger på, så skal vi løfte blikket fra de enkelte biblioteker og styrke en indsats oppefra, på landsdækkende niveau.

Min fagpolitiske interesse er stærk og som erfaren tillidsrepræsentant har jeg et godt fundament til arbejdet i hovedbestyrelsen. For mig handler fagpolitik om at skabe visioner og sætte retning, og dette har jeg gode erfaring med fra BØFA (børnebibliotekarernes faggruppe), hvor jeg i mange år har været en del af bestyrelsen.

Valgudtalelse:
Filialbibliotekernes fortsatte eksistens er afgørende for, hvorvidt udsatte familier bruger folkebibliotekets tilbud eller ej. Nærhed og direkte borgerkontakt til de ikke ressourcestærke børnefami-lier er medvirkende til ligestilling, dannelse, og gode uddannelsesmuligheder. Det er vigtigt for mig som ansat i konceptet ”folkebibliotek”, at der (kulturelt) tages hånd om mennesker der er sårbare og udsatte, mennesker som har brug for støtte og hjælp til, at finde ind i et fællesskab i en periode eller hele livet. Det gælder både børn og voksne. Jeg er optaget af, at KI skal bygge en solid løftestang til politikerne, der synliggør, at ved at styrke biblioteksindsatsen i familiernes dagligdag kan vi være med til, at mindske uligheden, ikke mindst i uddannelsessystemet.

Arbejdsvilkår er ligeledes et blinkende område der har min opmærksomhed, da det har betydning for, hvorvidt vi som folkebiblioteker kommer i mål med de overordnede strategier eller ej. Jeg er især optaget af, hvorvidt det kan lykkes forbundet, at lande en work-life balance, der både kan tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende. En anden aktuel agenda, der skriger på opmærksomhed, er ansættelsesvilkår for mellemledere, hvor der tydeligvis er plads til forbedring. Mange mellem-ledere er ansat uden øvre arbejdstid og er ansat i stillinger der ofte kan betegnes som klemmelus men uden en passende løn. De skal have bedre støtte og vilkår som medlemmer af KI.

For, at forbundet kan skabe forbedrede arbejdsvilkår for alle medlemmer skal KI´s tillidsrepræsentanter opgraderes til en ny version. En moderne version der kan fungere som en fremsynet ambassadør for dialog og samarbejde, og lidt mindre som vagthund. For med en stærk relation mellem tillidsrepræsentanter og ledere får vi bedre resultater til kollegaerne, bedre end hvis vi vogter vilkår og betingelser som en vagthund. Værdighed, tillid og respekt er for mig nøgleordene, både i mit daglige virke og i mine politiske holdninger og beslutninger.

Fremtiden for forbundet:
Fra mit perspektiv skal der være mere opmærksomhed på den stejle nedadgående kurve med at hverve nye medlemmer til forbundet. Jeg vil arbejde aktivt for, at situationen med dalende medlemstal ikke længere evalueres, men gribes og bringes til handling. Vi skal efter min mening ikke vente længere med at undersøge muligheden for en fusion. Hvilke pludselige ændringer skulle gøre, at en masse nye medlemmer finder vores vej? Kig på uddannelsestallene, hvor skal de nye medlemmer komme fra?

Hvorfor er jeg ikke bekymret for en eventuel fusion?
Vores faglighed er så stærk, at en fusion ikke bekymrer mig. Fusioner kan landes på mange måder, og jeg tror på, at vi kan finde en fusionsmodel der kan bevare de vigtige kvaliteter der lige nu kendetegner vores forbund. Såsom høj faglighed, tilgængelighed, medlemmers indflydelse, gode kursustilbud, og håndgribelig afstand mellem formand og det enkelte medlem. Der er lavet fusioner, hvor man fungerer som underafdeling i en større, og på den måde undgår at blive opslugt og glemt.

For præmissen er, at den faglige identitet betyder noget for bibliotekarer, og har gjort det gennem årtier. Den betyder noget for, hvad vi mener, og hvad vi opfatter som vigtigt og ikke vigtigt. Men vi er nødt til at iføre os de realistiske briller og kigge på virkeligheden sammen med andre forbund omkring os, inden det er for sent. Måske er vi bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked, sammen med andre?

Stillerliste:

  • Anne Kathrine Eckardt, Hillerød Bibliotekerne
  • Ingeborg Nielsen, Hillerød Bibliotekerne
  • Jakob Poulsen, Hillerød Bibliotekerne
  • Kasper Thalund, Helsingør Bibliotekerne
  • Kian Kestler, Fredensborg Bibliotekerne, Formand i BØFA
  • Lena Kristin Berard Høyer, Egedal Bibliotekerne
  • Lisbet Schacht Hansen, Hillerød Bibliotekerne
  • Mille Sommer Schütt, Fredensborg Bibliotekerne
  • Tanja Kate Jensen, Hillerød Bibliotekerne
  • Ulla Bengtsson, Rudersdal bibliotekerne