Gå til sidens indhold

Nikoline Dohm Lauridsen

Personlige data:
Jeg er 34 år og blev uddannet cand.scient.bibl. i 2014. I en årrække har jeg arbejdet for forskellige typer af danske forskningsinstitutioner med systemer, analyser og rapportering inden for forskning- og publiceringsområdet.

I dag er jeg ansat ved Afdelingen for IT Service ved Danmarks Tekniske Universitet, under initiativet NORA – National Open Research Analytics, hvor jeg er med til at udvikle den nyeste udgave af den Danske Forskningsportal med data fra både nationale og globale datakilder.

Valgudtalelse:
I min valgudtalelse for tre år siden lagde jeg vægt på, at en kommende bestyrelse havde brug for flere forskelligartede stemmer, der kunne være med til at løfte forbundets traditionelle blik og tale ud fra en ’ikke-bibliotekscentreret’ vinkel. Det løfte har jeg levet op til. Det optager mig, hvordan der bliver og gives plads til de flere forskellige stemmer og interesser, der findes i Forbundet Kultur og Information på bedst mulig måde, så vi i fællesskab beriger hinanden på tværs og bruger den forskellighed aktivt i de kommende års udviklingen af forbundet.

Når vi ser omkring os, er der fortsat et stigende fokus på digitalisering særligt set i et multidisciplinært lys – samspillet mellem humaniora, samfundsvidenskab og teknik. Her mener jeg, at medlemmerne af Forbundet Kultur og Information har en stærk position. For det er i det spektrum, vi på trods af forskelligheder, i høj grad alle arbejder inden for – i feltet mellem det logisk tænkende og det menneskelige møde – data og formidling. En evne vi skal udnytte og faktorer, jeg mener, skal tænkes ind i den rejse forbundet er – og fortsat vil være på de næste år.

Mit fokus i en kommende hovedbestyrelsesperiode vil derfor først og fremmest fortsat være at dække de ’blinde vinkler’. Jeg vil understøtte, at vi, udover et navneskifte, også får sat retning på de skift, der venter forude med det formål, at vi i fremtiden forbliver et sundt og stærkt fællesskab, der er til gavn for alle de typer af medlemmer, der repræsenteres.

Stillerliste:

  • Andreas Damsbo Brix, Slagelse Bibliotekerne og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
  • Andrew Cranfield, Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner ved Tønder Kommune
  • Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek og forperson for KI’s Data Science Faggruppe
  • Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
  • Julie Arndrup, Brønshøj Bibliotek og medlem af KI’s Hovedbestyrelse
  • Kasper Bøgh, KI Tillidsrepræsentant på DTU
  • Lene Jakobsen, Professionshøjskolen UCN og forperson for KI’s Statsgruppe