Gå til sidens indhold

Martin Schmidt-Nielsen

Personlige data:
Jeg er 46 år og uddannet Bibliotekar DB i 2000.

Jeg arbejder hos Aalborg Bibliotekerne, hvor jeg desuden er tillidsrepræsentant. Mine tidligere ansættelser tæller folkebibliotekerne i Horsens, Frederiksberg, Helsingør, København og Frederikshavn.

De seneste 3 år har jeg været medlem af hovedbestyrelsen for Forbundet Kultur og Information.

Valgudtalelse:
Jeg er kandidat til hovedbestyrelsen, fordi jeg ønsker at præge vores fælles fagforbund. Jeg vil videreføre de store projekter, som den afgående hovedbestyrelse har iværksat, og jeg vil også gerne påvirke de store beslutninger om forbundets fremtid, som kommer til at udstikke kursen for vores fællesskab i løbet af den næste valgperiode.

Din repræsentant uanset baggrund og arbejdsområde
Gennem den seneste valgperiode har jeg bestræbt mig på at være en god repræsentant for alle medlemmer. Jeg er meget opmærksom på, at vi som forbund er et fællesskab med mange forskellige kompetencer og arbejdsområder. Jeg repræsenterer dig i uddannelsesbiblioteket, dig i forskningsbiblioteket, dig i folkebiblioteket, dig i det private erhvervsliv og dig, som arbejder i et af de særlige områder, hvor vores fælles faglighed også har slået rod. De seneste 3 år har givet mig en god indsigt i de mange facetter af det kultur- og informationsfaglige felt, som vi sammen dækker.

I hovedbestyrelsesarbejdet har jeg bestræbt mig på at være aktiv, nysgerrig, kritisk og samtidig åben. Det vil fortsat være min tilgang.

Den svære fremtid
På den nyligt overståede generalforsamling debatterede vi forbundets fremtid. Faldende medlemstal og en eventuel fusion med andre forbund blev det dominerende emne. Det er en meget kompleks problemstilling, og selv om den afgående hovedbestyrelse naturligvis har drøftet situationen løbende, kræves der et meget stort analysearbejde for at kunne træffe en kvalificeret beslutning. Den kvalifikation insisterer jeg på. Jeg er dog samtidig bevidst om, at situationen kræver handling.

Derfor er den kommende periode af største vigtighed for forbundet, og jeg har et stort ønske om at bidrage til at træffe de nødvendige beslutninger, som sikrer, at vi kan opretholde vores stærke, faglige fællesskab i den organisatoriske konstellation, der måtte vise sig mest hensigtsmæssig.

Vi bygger på fællesskabet
Netop fællesskabet er fundamentet for alt, hvad vi gør. Det vil jeg bevare og nære ved at videreføre den afgående hovedbestyrelses langsigtede projekter, som blandt andet har til formål at styrke fag- og ansættelsesgrupperne, intensivere hvervning af nye medlemmer og søge politisk indflydelse og synlighed. Det er vigtigt, at forbundet fortsat har såvel et højt aktivitetsniveau som et højt ambitionsniveau, uanset om vi søger selvstændighed, samarbejde eller fusion med andre forbund. Vi står stærkest, når vi viser, hvad vi kan og vil.

Jeg håber, at du har tillid til, at jeg kan træffe de nødvendige beslutninger, som tjener forbundet og dermed dig og mig bedst.

Stillerliste:

  • Louise Urban Andersen, gymnasiebibliotekar, Frederikshavn Gymnasium
  • Ellen Skall Sørensen, bibliotekar, Aalborg Bibliotekerne
  • Simon Aakjær Johannesen, bibliotekar, Aarhus Bibliotekerne
  • Karen Buus, bibliotekschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Heidi Buur Pedersen, bibliotekar, Rebild Bibliotekerne
  • Camilla Sejerøe, bibliotekar, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
  • Julie Arndrup, børnebibliotekar, Københavns Biblioteker
  • Kristoffer Harboe, bibliotekar, Koldingbibliotekerne
  • Gitte Buur Rasmussen, bibliotekar, Odder Bibliotek
  • Marie Ulletved Holmgaard, specialkonsulent, Rigspolitiet