Gå til sidens indhold

Lisbeth Ramsgaard Carlsen

Personlige data:
Jeg er ansat på Det Kgl. Bibliotek, AU Library – Emdrup, hvor jeg har været siden 2008. Jeg arbejder primært med undervisning af studerende i informationskompetence og er faglig koordinator for UX (User eXperience) på AU Library. Jeg har været tillidsmand fra 2010 til 2015. Jeg har tidligere arbejdet i Miljøministeriet, Gladsaxe Bibliotekerne, og i øvrigt været selvstændig.

Derudover er jeg bestyrelsesmedlem i FLIP’D (Forum for læring, informationskompetence, pædagogik og didaktik), som er et forum under DFFU.

Valgudtalelse:
Den digitale transformation buldrer af sted i samfundet. Det er vigtigt, at vi får kommunikeret ud, at vi er med i den digitale udvikling, og vi har rigtig mange dygtige kolleger med de kompetencer, vores omverden efterspørger og har brug for. Internt blandt KI’s medlemmer er det vigtigt at få formidlet, hvad forbundet betyder, tilbyder og hvad KI kan støtte op omkring. Både med hensyn til kompetenceudvikling og den faglige hjælp. Vi skal fastholde vores nuværende medlemmer, og vi skal gøre os attraktive over for kolleger, der af forskellige årsager ikke er medlemmer i KI - og især nyuddannede inden for vores faglige paraply.

Derfor stiller jeg op til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse, og jeg vil bidrage med en stærk faglig stemme, både i forhold til vores omverden og samarbejdspartnere og i forbundet.

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med Corona viste for alvor vores værdi i alle dele af biblioteksvæsenet. Vi var synlige i medierne, og der blev lokalt udtænkt måder og metoder til, at borgerne kunne få de informationer, de desperat manglede, hvad enten der var tale om skønlitterært eller fagligt materiale. Den stemme, der blev hørt i medierne, er blevet lidt hæs. Den skal vi have tilbage. Det er vigtigt, at borgere, studerende og andre brugere af vores ydelser husker, hvor vigtig en rolle vi har i samfundet og ikke tager vores ydelser for givet. Vi skal sammen råbe op, så medier, politikere og andre faglige organisationer hører og husker os.

Jeg vil gerne bidrage til, at vi samarbejder på tværs af bibliotekerne både i stat, kommune og i privat regi. Vi kan lære rigtig meget af hinanden, da vi har utroligt mange fælles arbejdsområder og interesser. Vi er alle i gang med en digital transformation, og vi bør støtte og lære af hinanden i den proces.

Stillerliste:

  • Jette Fugl, KUB Frederiksberg/KUB NORD
  • Hazel Engelsmann, AU Library, Emdrup
  • Jesper Frederiksen Ølsgaard, AU Library, Nobelparken
  • Ene Rammer Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek
  • Mette Jacobsen, KUB SUND/SCIENCE
  • Anna Mette Morthorst, AU Library; Bartolins Allé
  • Tina Lund, KUB Frederiksberg
  • Liv Bjerge Laursen, CBS Bibliotek
  • Hans Skou, Københavns Kommunes Biblioteker