Gå til sidens indhold

Kristine Sofie Højen

Personlige data:
27 år, medejer af Buens Bogcafe - Din LGBT+ boghandel, hvor jeg arbejder fuldtid.
Cand.scient.bibl. og bosiddende i 9000 Aalborg.

Jeg har tidligere arbejdet på folkebibliotekerne i Aalborg, Frederikshavn og Randers og skrev i 2017 mit speciale om værtskab.

Valgudtalelse:
Vi skal alle have et godt og trygt arbejdsliv, og som kandidat til hovedbestyrelsen går jeg til valg på arbejdsvilkår, nyuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet og prekariatets trivsel i et omskifteligt arbejdsliv.

Forbundet Kultur og Information står overfor en periode, hvor særligt medlemshvervning, men også fastholdelse, er vigtigt, og som resten af den kommende hovedbestyrelse vil jeg lægge mig i selen for at få vendt udviklingen med medlemsfrafaldet.

Flere og flere oplever, at man ikke længere befinder sig på den samme arbejdsplads, men at hyppige skift er blevet normen. Derfor er det vigtigt, at vi som forbund har fokus på kompetence, efteruddannelse og ordentlige forhold under praktik. De af os, som i perioder står enten delvist eller helt udenfor arbejdsmarkedet har også behov for faglig udvikling, hvilket arbejdspladserne og fagforbundet skal tage seriøst.

De bibliotekariske kompetencer, hvad enten de bruges i fag- og forskningsbibliotekerne, i det private eller hos folkebiblioteket, er bevaringsværdige og udviklingsværdige, da der er brug for os som vogtere, formidlere, transformatorer og oversættere i en verden, der fortsat producerer endnu mere data.

Der skal være øget fokus på arbejdstid - da det er et generelt problem - og på at medlemmerne i en hverdag med store udsving, har et arbejdsliv, som de kan være glade og trygge ved i mange år fremover. Som del af hovedbestyrelsen vil jeg gøre mit for, at forbundet hjælper med at forebygge unødvendige belastningsreak-tioner hos medlemmerne.

Som bibliotekar, der nu af omveje arbejder i det private som selvstændig, vil jeg kunne bringe dette usædvanlige perspektiv ind i hovedbestyrelsen og komme med en stemme som, der nok kun bliver flere af i fremtiden.

Folkebiblioteket skal i øget grad være en politisk medspiller, både på kommunalt, men også regionalt og nationalt plan. Det er en kontinuerlig kamp at minde politikere, kommunerne og regionerne om vores faggruppes kæmpe potentiale, men det er en kamp, der er værd at kæmpe.

Stillerliste:

  • Jette Fugl. KUB Frederiksberg, Det Kgl. Bibliotek
  • Andreas Damsbro Brix, Slagelse Bibliotekerne
  • Julie Arndrup, Brønshøj Bibliotek
  • Loke Daubjerg Andersen, Randers Bibliotek