Gå til sidens indhold

Johanne Pasgaard

Personlige data:
Jeg er uddannet bibliotekar, videreuddannet til børnebibliotekar og har derudover taget en master i børne- og ungdomskultur. Jeg har arbejdet på folkebibliotek, skolebibliotek, bogbus, firmabibliotek og institutbibliotek. De sidste 15 år som børnebibliotekar, først i Norge og så i Danmark. Er i dag ansat i Lyngby-Taarbæk bibliotekerne og arbejder bl.a. med indkøb, Fang fortællingen. Desuden er jeg TR.

Valgudtalelse:
Vi er vant til at netværke og skabe relationer både med hinanden og med borgerne. I vores forbund kan man godt være medlem, selv om man har en anden baggrund end bibliotekar, og man kan være ansat i det traditionelle folkebibliotek, eller i politiet, mediehuse, private firmaer, universitetsbiblioteker etc. Vi er gode til at være alle vegne, og det er en styrke og en mangfoldighed, som jeg sætter pris på. Det skal vi i de kommende år holde fast i. Vi skal være gode til at holde sammen og få de nye medarbejdere på bibliotekerne og de studerende ind i flokken, så vi fremadrettet kan holde niveauet på KI, som vi har i dag.

Biblioteket er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft i samfundet og alle kan få hjælp, uanset hvem de er.

Vigtigt med børn og læsning. Ikke fordi de er de svage, men de er fremtidens brugere, og det giver indsigt og forståelse og rummelighed over for andre at være et læsende menneske. Vi skal være der for alle børn men især dem, som ikke får muligheden gennem deres nærmeste voksne. Det er vigtigt, at der både er en fælles indsats og lokale retninger for børn og unge, så de kan møde biblioteksansatte, der læser bøger og kan hjælper dem, så de får den fremtid, de ønsker sig og drømmer om.

En af de udfordringer, jeg ser og faktisk har set en stund, er den store forskel på de økonomiske forhold for biblioteker rundt om i landet. Jeg arbejder selv i en kommune, hvor vi er vellidt og har en god økonomisk og politisk opbakning. Mange biblioteker er trængt, og jeg synes det er vigtigt at få tydeliggjort at et godt bibliotek med professionelle ansatte koster penge. Danmarks biblioteker er meget forskellige både på indhold og bemanding. Det kan skabe uligheder i det danske samfund, som ikke er godt for demokratiet.
Vi skal derfor være synlige i det offentlige rum, uanset om det er i det nære og lokale eller nationalt.

Fagpolitisk er jeg optaget af mange ting, dog vil jeg gerne fremhæve børns læsning, uøvede voksnes læsning, god service, et godt arbejdsliv for den enkelte men for også gruppen, retfærdighed, TR arbejdet, fællesskab og lokal identitet.

Bibliotekar med et stort fagligt hjerte, det lyder måske lidt flot, men jeg er optaget af bibliotek og ikke kun folkebibliotek.

Jeg er klar til tage fat og arbejde for, at vi i hovedbestyrelsen lykkes.

Stillerliste:

  • Vibeke Tolstrup Andersen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Lotte Pedersen, Gladsaxe Bibliotekerne
  • Anne Schæbel Kjeldskov, Gladsaxe Bibliotekerne
  • Thomas Rene Bergh Hansen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Julie Scott Georgsen, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Sarah Corner-Walker Hvidberg, DBC
  • Anja Kyed Amlund, Det Kongelige Akademi, Biblioteket
  • Johanne Madsen, Gentofte Bibliotekerne