Gå til sidens indhold

Gitte Andersen

Personlige data:
Jeg er ansat i Odense Biblioteker og Borgerservice. Her arbejder jeg som voksenbibliotekar med kerneopgaverne i borgerbetjeningen, vejledning i informationssøgning og referencearbejdet med udgangspunkt i de faglitterære materialer.

Jeg har været valgt som TR igennem mange år. Så jeg har et solidt kendskab til det personalepolitiske univers - samarbejdsfora, overenskomster, personalejura, arbejdsmiljø.

Jeg stiller op til min fjerde periode i Hovedbestyrelsen – de seneste to perioder har jeg også været i forretningsudvalget.

Valgudtalelse:
Forbundet Kultur og Information vil have fokus på at løfte de politiske dagsordener, hvor vores medlemmers viden og kompetencer skaber værdi og gør en forskel. Forbundets faglige fællesskaber og netværk er med til at bane vejen til indflydelse og et godt omdømme hos samarbejdspartnere og andre fagfæller. Vi må gerne være stolte over, at vi som medlemmer er drivende kræfter i det frivillige tværfaglige og politiske arbejde, fag- og ansættelsesgrupper udfører.

Jeg tror på, at der er endnu mere potentiale i at fokusere på medlemmernes faglige og politiske visioner i vores netværk og partnerskaber.

Det politiske fokusområde om trivsel og udvikling i arbejdslivet har min interesse. Det er på sin vis meget lavpraktisk og selvfølgeligt, at der skal være gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder, men jeg mener, at vores arbejdsliv handler om meget mere end kompetencer, jobmobilitet og lønforhandlinger. Jeg tror på, at vi vil opleve flere søge et mere fleksibelt og foranderligt arbejdsliv, og der skal vi som fagbevægelse være lydhøre over for, hvordan vi bedst får det til at lykkes. Jeg har ingen ambitioner om, at vi kan klare det alene, men vi skal bidrage aktivt med at sætte det på dagsordenen i vores forhandlingsfællesskaber og i det politiske arbejde med vores samarbejdspartnere.

Forbundet har i den seneste periode arbejdet med at udfylde de politiske visioner om at give os medlemmer viden om mulighederne på et bredere arbejdsmarked – med et særligt fokus på mulighederne på det private arbejdsmarked. Jeg mener, det har givet os medlemmer både reel viden men også inspireret til at gå nye veje i vores jobsøgning.
Det ændrer dog ikke på, at de fleste af forbundets medlemmer stadig er ansat i det kommunale biblioteksvæsen, så jeg lægger stor vægt på, hvordan forbundet fremadrettet har fokus på forbedring af arbejdsvilkår, lønudvikling og kompetencemuligheder for denne sektor.

Meget af den generelle politiske dagsorden handler i disse år, om at fokusere midler til kernevelfærden, kerneopgaverne og kernefagligheden. Det møder vi inden for alle områder på de offentlige arbejdspladser. Den kommunale dagsorden om velfærden skal bibliotekerne og dermed også forbundets medlemmer løftes endnu mere ind i. Vi skal tale meget mere om velfærdsdagsordenen i den kommende periode.

Politiker i forbundets bestyrelse er for mig at være med til at udfylde visionerne i den strategi, der er vedtaget af Generalforsamlingen. Det er også at drøfte og beslutte den videre retning og udvikling for forbundet og medlemmerne. Det er jeg klar til.

Stemmer du på mig får du holdninger og visioner for forbundets arbejde sammen med en kontinuerlig nysgerrighed efter at finde de bedst mulige politiske løsninger, også på de udfordringer forbundet står over for.

Stillerliste:

  • Charlotte Brandt-Møller, Assens Bibliotekerne og faggruppen BITA
  • Ida Allesø Møller, Frederiksberg Bibliotek
  • Jette Fugl, KUB Frederiksberg, Det Kongelige Bibliotek
  • Lars Ludvigsen, Odense Biblioteker og Borgerservice