Gå til sidens indhold

Daniel Ackey

Personlige data:
39 år og næstformand i KI. Jeg er desuden formand i Faggruppen for IT og Dataetik og er en del af styregruppen for klimasamarbejdet - Broen til fremtiden.

Til daglig er jeg digital bibliotekar i Biblioteket Online i Københavns Biblioteker. Jeg arbejder med e-materia-ler og udvikling, web og app og selvbetjeningsløsninger.

Jeg har tidligere være ansat på Gentofte Centralbibliotek indenfor de samme områder.

Valgudtalelse:
Jeg synes, vi som faggruppe har været dygtige til at omstille os under Corona-krisen - hvor meget andet gik i stå, fandt vi mange nye måder at få viden ud til brugerne på. Det, synes jeg, vi kan være stolte af!

Den digitale transformation og de nye arbejdsformer stiller dog også nye krav til os. Vi i Forbundet Kultur og Information kan noget helt særligt! Vi er de originale algoritmer! For ud over “bare” at finde et svar som algoritmen, kan vi også verificere det og oversætte det til brugeren - og sidst men ikke mindst - kuratere dataene. Det sidste ser jeg som et vigtigt punkt i fremtiden, hvor data er blevet et råstof, som mange samler ukritisk - bare for at samle. I den forbindelse er det afgørende, at nogen kan sørge for, at der ikke blot tænkes i data, men også i etik, så der ikke samles og samkøres mere, end det er nødvendigt. Det er blandt andet dét, vi kan.

Klimaet er også kommet på dagsorden i KI, og jeg er glad for at kunne repræsentere os i klimasamarbejdet ’Broen til fremtiden’, som består af fagforeninger og NGO’er. Her mener jeg, at vores evner og arbejds-områder kan spille en stor rolle i forbindelse med at få formidlet de mange informationer og resultater, som klimaomstillingen kan kræve. Der er langt fra ingeniørens rapport til den almene borger, men det er det, vi kan hjælpe med.

Det og meget, meget mere vil jeg også være med til at sikre, at vi som forening gør opmærksom på, at vores medlemmer er de bedste til!

Sidste gang stillede jeg op med fokus på navneskift og synlighed. Vi fik et nyt navn, og vi er blevet meget mere synlige i den offentlige debat og i det politiske landskab. Men der er stadig lang vej, og vi skal stå stærkt og samlet, så vi ikke mister vores identitet men bygger videre på den bredde og den ånd, som gør vores fagforbund til noget helt specielt. Vi skal stadig have en stærk forening, og det vil jeg fortsat være med til at skabe og udvikle – uanset om fremtiden byder på nye samarbejder eller en eventuel fusion.

Stillerliste:

  • Martin Schmidt Sørensen, Aalborg Bibliotek
  • Marie Kolind Krogsgaard, Det Kgl. Bibliotek
  • Nikolaj Winther, DBC
  • Jette Fugl, Det Kgl. Bibliotek
  • Allan Thomsen Volhøj, Roskilde Bibliotek
  • Per Kjær, Aarhus Kommunes Biblioteker
  • Julie Arndrup, Valby Bibliotek
  • Terji Jensen, Hillerød Bibliotek
  • Erik Bachmann, SDU