Gå til sidens indhold

Anja Pedersen

Personlige data:
Jeg har været ansat på Syddansk Universitetsbibliotek igennem mange år, hvor jeg også virker som TR.
Jeg er uddannet bibliotekar DB fra Aalborg i 95 og efterfølgende Cand. mag i Kultur og formidling i 97.

Valgudtalelse:
Jeg har hele min karriere været på fag- og uddannelsesbiblioteker, og det er denne erfaring – og den nysgerrighed, der udspringer herfra – som jeg kan tilbyde jer alle, hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen.

For eksempel er der mange uafprøvede værktøjer og metoder, som jeg gerne vil undersøge og eventuelt afprøve, om de vil kunne øge vores medlemstal om end stille, så dog støt igennem de næste par år.

Dernæst - gennem mange år har løbende forandringer i arbejdslivet været en regel for mange af os, og det er et vilkår, de fleste af os er tilvænnet, måske endda trives med. Men især gennem det sidste epokegørende Corona-år er der sket store kollektive ændringer i vores samfund og i vores arbejdsliv.

Ikke kun pandemier har vist sig skelsættende, men også nedlukninger af biblioteker generelt og økonomiske udfordringer har ændret vores ageren fundamentalt.

Jeg står forundret overfor ændringer i licensbetalinger, økonomi og pålægning af yderligere roller til os bibliotekarer – vi skal være alt fra lektiecaféer over it- og borgerintegration til et pengetræ for forlagsbranchen.

Ligegyldigt hvordan man vender et budget i dagens Danmark, kan et bibliotek sjældent blive andet end en udgiftspost for dem, som holder på pengepungen.

Men biblioteket og bibliotekarer har en værdi, der aldrig kan gøres op økonomisk, og hvis vi bliver tvunget til at navigere i den kontekst, er vores førsteprioritet at forklare det budskab.

Jeg er derfor overbevist om, at vi alle – og navnlig i en hovedbestyrelse – via en bred faglighed og ved at trække på samtlige erfaringer fra vores arbejde, kan både legitimere, beskytte og udvikle vores fag og fagfaglighed.

Jeg er også overbevist om, at alle os, der er kaldet til vores profession, repræsenterer det bedste fra vores alle sammens fælles verden. Vi formidler viden, vi formidler fakta, vi formidler litteratur … og vi formidler kultur!

Stillerliste:

  • Jette Fugl, Københavns Universitetsbibliotek
  • Jens Ludvigsen, Københavns Universitetsbibliotek
  • Mette Jacobsen, Københavns Universitetsbibliotek
  • Michael Pilgaard, SOSU Østjylland
  • Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kenth Kjeldgård Nielsen, Det Kgl. Bibliotek, Århus
  • Ene Rammer Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek
  • Iben Fisker Sørensen, Syddansk Universitetsbibliotek
  • Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek
  • Nikolaj Kjær Jensen, CBS Library